Отчет о прозрачности принятия решений НАРЭ в 2013 году

(на румынском языке)

In anul 2013,  Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a aplicat in procesul decizional principiul consultarilor publice a proiectelor de acte cu caracter normativ care pot avea impact semnificativ asupra pietei energetice. Aceste activitati s-au desfasurat in conformitate cu Legea nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparenta in procesul decizional, recomandarile privind procedurile de asigurare a transparentei in procesul de elaborare si adoptare a deciziilor ce se contin in Hotarirea Guvernului nr.96 din 16.02.2010, regulile cu privire la asigurarea transparentei in procesul decizional al ANRE, aprobate de Consiliul de Administratie al ANRE prin Hotararea nr.374 din 10.05.2010, legile speciale aplicabile in domeniul energetic.

Procesul de informare a avut loc in cadrul consultarilor publice, in conformitate cu planurile anuale de activitate, cu indicarea proiectelor de hotariri, care urmeaza a fi supuse consultarii publice.

In anul 2013 au fost supuse consultarilor publice reglementari importante pentru sectorul energetic, inclusiv:

In procesul consultarilor publice se afla proiectele:

 • Proiectul Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale de catre consumatorii finali;
 • Proiectul de modificare si completare a Regulamentului pentru furnizarea si utilizarea gazelor naturale;
 • Proiectul de modificare si completare a Normelor tehnice ale retelei electrice de transport;
 • Proiectul de modificare si completare a Metodologiei de calcul al consumurilor tehnologice si al pierderilor tehnice de gaze naturale in retelele de distributie;
 • Proiectul Metodologiei de calculare, aprobare si ajustare a tarifelor reglementate la gazele naturale;
 • Proiectul Regulamentului cu privire la conditiile de acces la retelele de transport al gazelor naturale;
 • Proiectul Regulamentului privind separarea conturilor contabile in activitatile intreprinderilor reglementate din sectoarele electroenergetic, termoenergetic si gaze naturale;
 • Proiectul Regulamentului cu privire la atribuirea si gestionarea capacitatii interconectorilor sistemelor electroenergetice si referitor la mecanismele de solutionare a problemei congestiilor in sistemul electroenergetic;
 • Proiectul Metodologiei cu privire la determinarea valorilor normative a pierderilor de energie termica, de agent termic si a valorilor indicilor normativi de functionare  a retelelor termice cu apa.

Proiectele de decizii, asupra carora au fost aplicate Regulile cu privire la procedurile de asigurare a transparentei in procesul de elaborare si adoptare a deciziilor in sectorul energetic, au fost consultate cu partenerii implicati in procesul decizional. Pe parcursul anului 2013 au fost adoptate 10 hotariri, fiind receptionate 459 de recomandari (a se vedea tabelul de mai jos).

Tabelul 1. Indicatorii transparentei in procesul decizional pentru anul 2013

Indicatorii

Numarul

Procesul de elaborare a deciziilor

Numarul hotararilor adoptate

10

Numarul proiectelor de hotarari consultate

6

Numarul hotararilor adoptate fara consultare, care nu cad sub incidenta Legii nr. 239-XVI  din  13.11.2008:

7

Numarul intrunirilor consultative (audieri publice, dezbateri, sedinte ale grupurilor de lucru etc.) desfasurate

41

Numarul recomandarilor receptionate

459

Numarul recomandarilor incluse in proiectele de hotariri

226

Contestatii / sanctiuni

Numarul cazurilor in care actiunile sau deciziile autoritatii administratiei publice centrale au fost contestate pentru nerespectarea Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008:

 • in organul ierarhic superior
 • in instanta de judecata

0

Numarul sanctiunilor aplicate pentru incalcarea Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008

0

Informatie prezentata de Departamentul Juridic