Scrie o petiţie la ANRE

ANRE promovează protecţia drepturilor şi intereselor legale ale consumatorilor de energie, exercită controlul privind modul de respectare a drepturilor acestora, examinează petiţiile şi plângerile consumatorilor şi soluţionează neînţelegerile dintre consumatori şi furnizori, în limita competenţelor sale.

ANRE examinează şi soluţionează în procedură extrajudiciară neînţelegerile dintre consumatorii finali şi operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie şi furnizorii de energie electrică şi de gaze naturale la tarife reglementate, după caz, survenite în legătură cu racordarea la reţelele electrice şi la reţelele de gaze naturale, precum şi cele referitoare la încheierea contractelor de furnizare a energiei electrice sau a gazelor naturale.

ANRE este în drept să emită decizii privind interzicerea deconectării de la reţeaua electrică sau de la reţeaua de gaze naturale a instalaţiei de utilizare sau privind reluarea furnizării energiei electrice sau a gazelor naturale pe parcursul examinării de către instituţia dată a petiţiei consumatorului final.

ANRE poate interveni, la solicitarea consumatorilor finali, în vederea soluţionării problemelor ce ţin de competenţa acesteia, inclusiv în cazul furnizării de energie electrică sau de gaze naturale necalitative ori al prestării de servicii necalitative.

Cum transmiţi petiţia la ANRE?

Formular petiţii on-line
E-mail: consumator@anre.md
Fax (+373) 022-852-900
Adresa poştală str. Columna, nr. 90, MD-2012, Chişinău

Cum se derulează investigaţiile ANRE?

ANRE efectuează, în limita atribuţiilor sale, investigaţii pentru a verifica dacă şi în ce măsura operatorul de furnizare/distribuţie a energiei electrice sau gazelor naturale reclamat a încălcat prevederile legislaţiei în domeniul energetic.

ANRE poate face acţiuni de control la sediul/punctul de lucru al operatorului de furnizare /distribuţie a energiei electrice sau gazelor naturale reclamat sau poate solicita informaţii şi documente suplimentare.

ANRE examinează petiţiile primite în termen de 30 de zile, iar cele care nu necesită o studiere şi examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile de la data înregistrării. În cazuri deosebite, directorii ANRE pot prelungi termenul de examinare a petiţiei cu cel mult o lună, fapt despre care este informat petiţionarul. Rezultatul examinării se aduce la cunoştinţă petiţionarului în scris sau în formă electronică, iar cu consimţământul lui – oral.

Dacă petiţia ţine de competenţa altei instituţii, ANRE o expediază acestei instituţii, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării, fapt despre care informează petiţionarul. Dacă în urma investigării sesizării petiţionarului, ANRE constată că ea ţine parţial de competenţa sa ori nu constată încălcări ale legislaţiei în domeniu, acest lucru îi va fi comunicat în scris petiţionarului.

Şase reguli de adresare la ANRE

Adresează-te în scris!

Din motive care ţin de modul de derulare a investigaţiilor, dar şi pentru evitarea unor eventuale neînţelegeri, ANRE nu primeşte petiţii decât în scris. Le poţi transmite prin poştă (la adresa sediului ANRE), fax, poştă electronică sau utilizand formularul petiţii on-line.

Scrie clar şi la obiect!

Din motive care ţin de modul de derulare a investigaţiilor, dar şi pentru evitarea unor eventuale neînţelegeri, ANRE nu primeşte petiţii decât în scris. Le poţi transmite prin poştă (la adresa sediului ANRE), fax, poştă electronică sau utilizand formularul petiţii on-line.

Dă-ne datele tale de identificare!

Din motive care ţin de modul de derulare a investigaţiilor, dar şi pentru evitarea unor eventuale neînţelegeri, ANRE nu primeşte petiţii decât în scris. Le poţi transmite prin poştă (la adresa sediului ANRE), fax, poştă electronică sau utilizand formularul petiţii on-line.

Ajută-ne cu documente şi informaţii suplimentare!

Din motive care ţin de modul de derulare a investigaţiilor, dar şi pentru evitarea unor eventuale neînţelegeri, ANRE nu primeşte petiţii decât în scris. Le poţi transmite prin poştă (la adresa sediului ANRE), fax, poştă electronică sau utilizand formularul petiţii on-line.

Nu ne transmite o petiţie dacă nu suntem principalul destinatar al acesteia!

Din motive care ţin de modul de derulare a investigaţiilor, dar şi pentru evitarea unor eventuale neînţelegeri, ANRE nu primeşte petiţii decât în scris. Le poţi transmite prin poştă (la adresa sediului ANRE), fax, poştă electronică sau utilizand formularul petiţii on-line.

Nu scrie în numele altei persoane!

Din motive care ţin de modul de derulare a investigaţiilor, dar şi pentru evitarea unor eventuale neînţelegeri, ANRE nu primeşte petiţii decât în scris. Le poţi transmite prin poştă (la adresa sediului ANRE), fax, poştă electronică sau utilizand formularul petiţii on-line.

Formular petiţii on-line

Consultaţi secţiunea Întrebări - Răspunsuri.
Acolo ați putea găsi informaţia de care aveți nevoie.

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii. Completează corect câmpurile destinate datelor de contact, astfel încât echipa ANRE sa îţi poată transmite răspunsul

Files must be less than 2 MB.
Tipuri de fișiere permise: gif jpg png bmp eps tif pict txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml.

Doresc ca răspunsul să-mi fie transmis (în format electronic sau pe suport hârtie) la adresa:

Notă

În procesul examinării petiţiilor în format electronic ANRE va asigura confidenţialitatea datelor personale şi a informaţiei comunicate, în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare.

Petiţiile în formă electronică trebuie să corespundă cerinţelor faţă de documentul electronic, inclusiv aplicarea semnăturii digitale, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Dacă acestea nu vor corespunde cerinţelor date şi/sau nu vor conţine informaţia, solicitată în mod obligatoriu în formularul petiţii on–line, ele nu vor fi examinate.

În cazul în care nu dispuneţi de o adresă electronică, vă recomandăm să expediaţi petiţia în formă scrisă pe suport de hârtie la adresa poştală a ANRE: str. Columna, nr. 90, MD-2012, Chişinău.

Îţi mulţumim pentru interesul acordat activităţii ANRE

CAPTCHA
Image CAPTCHA
Introduceți codul din imagine