Proiecte supuse aprobării

Nr. Titlul documentului   Documente aferente
74  Proiectul valorilor costurilor de bază pentru anul 2018 aferente serviciului de livrare a energiei termice de către S.A. „Comgaz-Plus”    Costuri de bază 
 Proiect Hotărâre
 Notă informativă
 73  Aprobarea valorilor costurilor de bază pentru anul 2018 aferente serviciului de livrare a energiei termice consumatorilor de către Întreprinderea Municipală a Rețelelor și Centralelor Termice Comrat    Costuri de bază 
 Proiect Hotărâre
 Notă informativă
 72  Proiectul Clauzelor obligatorii ale contractului pentru achiziţionarea energiei electrice produse din surse regenerabile    Hotărâre
 Notă informativă
 Clauze
 Sinteza
 71  Proiectul Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil    AIR
 Hotărâre
 Notă informativă
 Regulament
 Sinteza
 70  Proiectul hotărârii privind costurile de bază ale operatorului sistemului de distribuție S.A. ,,RED Nord” pentru primul an de valabilitate a Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice  

 Hotărâre
 Notă informativă
 Proiect

69

 Proiectul Regulamentului privind furnizarea energiei electrice

   AIR
 Hotărâre
 Notă informativă
 Regulament
 Sinteza
68  Proiectul Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice    AIR
 Hotărâre
 Notă informativă
 Regulament
 Sinteza
67  Regulamentul privind racordarea la reţelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale     AIR
 Hotarâre
 Notă informativă
 Proiect
 Sinteza
66  Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale   

 AIR
 Hotarâre
 Notă informativă
 Proiect
 Sinteza

65  Proiectul valorilor costurilor de bază pentru anul 2018 aferente serviciului de livrare a energiei termice de către Î.M. „Termogaz-Bălți”  

 Costuri

 Hotărâre

 Notă informativă

64  Proiectul Metodologiei de calculare a plăților pentru dezvoltarea, modernizarea, exploatarea și/sau întreținerea obiectelor de infrastructură energetică de importanță strategică  

 AIR

 Hotărâre

 Notă informativă

 Proiect

 Sinteza

63  Proiectul Regulamentului privind dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție  

 AIR

 Anexa_1

 Anexa_2

 Anexa_3

 Hotărâre

 Notă informativă

 Regulament

 Sinteza

62  Metodologia formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere   

 Proiect

 AIR

 Sinteză

 Notă informativă

 Hotărâre

61  Proiectul hotărârii CA pentru modificarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 282/2016 din 11.11.2016  

 AIR

 Hotărâre

 Notă

 Sinteză

60 Regulamentul privind sistemul de distribuție închis al energiei electrice  

 AIR

 Hotărâre

 Notă

 Regulament

 Sinteză

59 Proiectul de modificare a Metodologiei formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 102/2016  din  31 martie 2016  

 AIR

 Metodologie

 Hotărâre

 Notă

 Proiect

 Sinteză

58 Regulamentul privind dirijarea prin dispecerat a sistemului electroenergetic  

 AIR

 Hotărâre

 Notă informativă

 Proiect regulament

 Sinteză

57 Metodologia de calculare a tarifului pentru operarea sistemului de distribuție închis al energiei electrice   

 AIR

 Hotărâre

 Notă informativă

 Proiect regulament

 Sinteză

56  Regulamentul privind sistemul de distribuţie închis al gazelor naturale  

 AIR

 Hotărâre

 Notă informativă

 Proiectul regulamentului

 Sinteza

55  Regulamentului privind procedurile de prezentare și de examinare a cererilor titularilor de licențe privind prețurile și tarifele reglementate”  

 Obiectiile

 Proiect Regulament

 Sinteza

 Proiect hotărâre

54  Privind costurile de bază ale operatorului sistemului de distribuție Î.C.S. ,,RED Union Fenosa” S.A. pentru primul an, anul de bază, de valabilitate a Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice”  

 Hotărâre

 Proiect

53  Proiectul valorilor costurilor de bază pentru anul 2018 pentru activitatea reglementată de furnizare a energiei electrice prestată de către "Furnizarea energiei Electrice Nord" S.A.  

 Hotărâre

 Costuri de bază

52  privind tariful la energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. „Servicii Comunale Glodeni””  

 Notă informativă

 Proiect hotărâre

 Structura tarifului

51  Proiectul valorilor costurilor de bază pentru anul 2018 pentru activitatea reglementată de furnizare a energiei electrice prestată de către ICS Gas Natural Fenosa Furnizare Energie”  

 Hotărâre

 Proiect valori

50  Cu privire la modificările ce se introduc în Anexa la Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr.376/2017 din 28.09.2017”  

 AIR

 Hotărâre

 Notă informativă

 Sinteză

49  Proiectul de ajustare tarifelor de distribuție a energiei electrice și a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, prestate de către S.A. ,,RED Nord" și S.A. ,,FEE Nord" și Proiectul de ajustare tarifelor de distribuție a energiei electrice și a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, prestate de către Î.C.S. ,,RED Union Fenosa" S.A. și Î.C.S. ,,Gas Natural Fenosa Furnizare Energie" S.R.L.  

 Hotărâre tarife RED Nord și FEE Nord

 Proiect tarife RED Nord FEE Nord

 Hotărâre tarife RED UF și GNF

 Proiect tarife RED UF și GNF

48  Modificarea Regulamentului cu privire la stabilirea si aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic si a pierderilor de apa in sistemele publice de alimentare cu apa, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.180/2016 din 10 iunie 2016  

 Notă informativă

 Hotărâre

 AIR

 Sinteză

47  Proiectul Hotărârii privind impunerea obligației de serviciu public privind furnizarea de utimă opțiune a gazelor naturale  

 Notă

 Proiect hotărâre

46  Metodologia de calculare, de aprobare şi de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul gazelor naturale  

 AIR

 Hotărâre

 Notă informativă

 Proiect

 Tabel de sinteză

45  Metodologia de calculare, aprobare şi aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul electroenergetic  

 AIR

 Hotărâre

 Metodologie

 Notă informativă

 Sinteză

44  Privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate prestat de Î.M. „DPGCL din or. Fălești.””  

 Hotărâre

 Notă informativă

 Solicitare

43  Proiectul Metodologiei de determinarea a tarifelor fixe şi a prețurilor la energia electrică produsă de producătorii eligibili din surse regenerabile de energie

13.02.2017-22.09.2017

 Proiect

 Notă informativă

 Tabel de sinteză

42  Proiectul Regulamentului privind garanțiile de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie 30.01.2017 - 22.09.2017

 Proiect

 Notă informativă

 Tabel de sinteză

41  Proiectul Regulamentului privind modul de monitorizare a programelor de conformitate 28.06.2017-19.07.2017

Nota informativă

AIR

Proiectul Regulamentului

Sinteza recomandarilor

40  Regulamentului cu privire la garanția de origine pentru energia electrică produsă în regim de cogenerare de înaltă eficiență 30.01.2017- 19.05.2017

 Proiect

 AIR

 Sinteza recomandărilor

39

 Notă informativă privind tarifele pentru prestarea serviciului public de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate de către Î.M. „Apă-Canal” Ungheni

   Notă
38  

 Notă informativă privind tarifele pentru prestarea serviciului public de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate de către S.A. „Apă-Canal Chișinău”

   Notă

37

 Nota informativă privind prețurile la producerea energiei electrice tarifele de livrare a energiei termice consumatorilor finali de către S.A. „CET- Nord” în anul 2017  

 Notă informativă

 Notă

 Tarif aprobat la energia electrică produsă

 Tarif energie termică livrată

36  Notă informativă privind calculul tarifelor pentru serviciile de distribuție a energiei electrice prestate de S.A. ,,RED Nord” și S.A. ,,RED Nord-Vest” și a tarifelor de furnizare a energiei electrice de către S.A. ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord”  

 Notă informativă

 Tarife aprobate S.A. ,,RED Nord”

 Tarife aprobate S.A. ,,RED Nord-Vest”

 Tarife aprobate S.A. ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord”

35  Notă informativă privind solicitările Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A. și Î.C.S. ,,Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L. de aprobare a tarifelor pentru serviciile de distribuție și de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate  

 Notă informativă

 Tarife aprobate

34  Nota informativă privind tarifele de livrare a energiei termice consumatorilor de către S.A. „Termoelectrica” în anul 2017  

 Notă informativă

 Tarif pentru energia termică livrată

33  Proiect de ajustare a tarifelor reglementate la serviciile de distribuţie și de furnizare a energiei electrice prestate de operatorul sistemului de distribuite Î.C.S. ”RED Union Fenosa” S.A. și furnizorul de energie electrică Î.C.S.„Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L.     Proiect de ajustare a tarifelor
32  Proiect de ajustare a tarifelor reglementate la serviciile de distribuţie a energiei electrice prestate de operatorul sistemului de distribuite RED Nord” S.A.    Proiect de ajustare a tarifelor
31  Proiect de ajustare a tarifelor reglementate la serviciile de distribuţie a energiei electrice prestate de operatorul sistemului de distribuite RED Nord-Vest” S.A.    Proiect de ajustare a tarifelor
30  Proiect de ajustare a tarifelor reglementate la serviciile de furnizare a energiei electrice prestate de operatorul sistemului de distribuite ”FEE RED Nord” S.A.    Proiect de ajustare a tarifelor
29  Proiect de ajustare a tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către ”CET Nord” S.A.    Proiect de ajustare
28  Proiect de ajustare a prețului pentru energia electrică produsă de ”CET Nord” S.A.  

 Proiect de ajustare

 Structura pretului la e/e

27  Proiect de ajustare a tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către ”TERMOELECTRICA” S.A.  

 

 Proiect de ajustare 

Evaluarea pierderilor de căldură în rețelele termice din m. Chișinău

26

 Regulamentul privind accesul la reţelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere şi gestionarea congestiilor în sistemul electroenergetic

 

 Proiect

 Anexe

 Sinteza obiecțiilor 

 Tabel de concordanță

 Hotărîre

25

REGULAMENTUL PRIVIND FURNIZAREA ENERGIEI TERMICE

 

 Proiect de regulament

 Notă

 AIR

 Tabel de sinteză

24

REGULAMENTUL cu privire la indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

 

 Proiect de regulament

 Notă

 AIR

 Tabel de sinteză

 

23 Examinarea proiectul de aprobare a prețului reglementat pentru producerea energiei electrice de către S. A. „Termoelectrica”  

Nota informativă

Structura preţului

22 Regulamentul privind accesul la reţelele de transport al gazelor naturale şi gestionarea congestiilor   

Notă informativă

Proiectul de regulament

AIR

Sinteza recomandărilor

Tabel de concordanță

21 Examinarea proiectului de tarif pentru livrarea energiei termice consumatorilor de către Î.M. "Termogaz Bălţi".  

Nota Informativă

Solicitarea operatorului

Structura tarifului

20 Examinarea proiectului de tarif pentru livrarea energiei termice consumatorilor de către S.A. „Comgaz Plus”  

Nota Informativă

Solicitarea operatorului

Structura tarifului

19 Examinarea proiectului de tarif pentru livrarea energiei termice consumatorilor de către Î.M. a "Rețelelor şi Centralelor Termice Comrat"  

Nota Informativă

Solicitarea operatorului

Structura tarifului

18

  Proiectul Regulamentului privind procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gaze naturale și a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare

 

Notă informativă

Regulament

AIR

Sinteza recomandarilor

17  Regulamentul cu privire la activitatea Consiliului de experţi pe lîngă Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică    Proiect de regulament
16 Proiectulul de Regulament  privind calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice  

Notă informativă

Regulament

AIR

Tabel de sinteză

15 Proiectul de Regulament privind privind planificarea, aprobarea și efectuarea investițiilor  

Notă informativă

Regulament

AIR

Anexe regulament

Tabel de sinteză

Tabel sinteza propuneri suplimentare

14

Proiectului de Regulament cu privirela stabilirea și aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic și a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă  

Notă informativă

AIR

Sinteza recomandărilor

Proiect

13  Proiectul  metodologiei formării  și  aplicării  prețurilor  la  produsele  petroliere  

Notă informativă

Metodologia formării  și  aplicării  prețurilor  la  produsele  petroliere

AIR

Sinteza obiecțiilor Metodologia prețuri produse petroliere 

12

Notă informativă privind determinarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a tarifelor reglementate de furnizare a energiei electrice în anul 2016

 

Nota informativa

Calculul tarifelor la energia electrică pentru anul 2016

11 Examinarea proiectului de modificare a Metodologiei de calculare și aplicare a tarifelor reglementate la gazele naturale.  

Proiect de modificare

AIR

Sinteza recomandărilor

10 Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor la serviciile auxiliare furnizate de către operatori  

Nota informativa proiect Metodologie tarife servicii auxiliare

HC ANRE Metodologie tarife servicii auxiliare apa canal Rom

HC ANRE Metodologie tarife servicii auxiliare apa canal Rus

Proiect Metodologie servicii auxiliare Final

AIR proiect Metodologie servicii auxiliare apa canalizare

Sinteza propuneri proiect Metodologiei tarife

9

Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare

 

Nota informativa proiect Regulament furnizare apa canalizare

HC ANRE Regulament serviciu public apa Rom

HC ANRE Regulament serviciu public apa Rus

Proiect Regulament serviciul public apa canalizare Final

AIR proiect Regulament serviciu public apa canalizare

Sinteza propunerilor la proiectul Regulament serviciu public alimentare apa canalizare

8 Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice  

PROIECT modificare regul calitate RO

PROIECT modificare regul calitate RU

Notă informativă Regulament calitate 

HC Proiect Modificare Regul. calitate  Rom 2014

HC Proiect Modificare Regul. calitate Rus 2014

Analiza Preliminară a Impactului de Reglementare

Sinteza recomandărilor

7

Proiectul de modificare şi completare a Normelor tehnice ale rețelelor electrice de transport 

 

PROIECT Norme tehnice RO

PROIECT Norme tehnice RU

Notă informativă NORME Tehnice RET

HC Proiect Modificare Norme Tehnice RET  Rom 2015

HC Proiect Modificare Norme Tehnice RET Rus 2015

AIR proiect modificare Norme tehnice RET

Sinteza recomnadarilor Norme tehnice ale retelei de transport

6

Regulile Pieţei Energiei Electrice

 

PROIECT Regulile pieții EE_ RO  final

PROIECT Regulile Pieții ee RU final

Nota informativa Proiect Regulile pietei

Hotarirea CA _ RP_ Rom

HOT_ CA_ RP_ Rus 2015

AIR Proiect Regulile Piete Energiei 2Electrice 2014

Sinteza recomandărilor Regulile pietei

5 Proiectul Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate.  

Proiectul Metodologiei

Proiect Hotărârii CA

AIR

Sinteza propunerilor

Notă informativă

4 Proiectului Metodologiei cu privire la determinarea valorilor normative a pierderilor de energie termică, de agent termic şi a valorilor indicilor normativi de funcţionare a reţelelor termice cu apă.  

Proiectul Metodologiei

Proiect Hotărârii CA

AIR

Sinteza propunerilor

3 Examinarea proiectului modificărilor şi completărilor la Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al ANRE nr. 415 din 25 mai 2011   

Proiectul modificărilor și completărilor la regulament

Proiect HC Regulament furnizare 

AIR

Sinteza propunerilor

Notă informativă

2 Proiectul Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale de către consumatorii finali.  

Proiectul regulamentului de schimbare a furnizorului de gaze naturale

Proiect Hotărâre CA schimbare furnizor

AIR

Sinteza recomandărilor

Notă informativă

1 Informațiile de ordin economic și tehnic referitoare la funcționarea sistemului de gaze naturale, care urmează a fi date publicității de către titularii de licențe 18.01.2013-07.02.2013

Proiectul Hotărârii CA 

Lista indicatorilor

Sinteza recomandărilor

Notă:
Documentele publicate în secţiunea Proiecte supuse aprobării sunt versiunile actelor normative care urmează să fie examinate şi aprobate de Consiliul de Administraţie al ANRE. Actele aprobate pot fi accesate pe site-ul ANRE, secţiunea Acte normative emise de ANRE .