Noutăţi

 • Decembrie 2010

  • 31 Decembrie 2010

   CERS moldovenească a primit o nouă licenţă pentru producerea energiei electrice

   Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a eliberat o nouă licenţă pentru producerea energiei electrice, pentru un termen de şase luni, societăţii pe acţiuni de tip închis CERS Moldovenească („Молдавская ГРЭС”) în legătură cu expirarea termenului de valabilitate a licenţei deţinute anterior. ANRE a mai eliberat anul curent, la 1 iulie, acestei întreprinderi o licenţă similară, pentru un termen de şase luni.

  • 29 Decembrie 2010

   "Union Fenosa" a fost sancţionată pentru nerespectarea indicatorilor de calitate

   Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a emis o hotărâre prin care a sancţionat, pentru nerespectarea unui indicator prestabilit de calitate a serviciului de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, întreprinderea „RED Union Fenosa” SA prin reducerea tarifului de distribuţie a energiei electrice cu 0,5%.

  • 21 Decembrie 2010

   Mesaj de felicitare al Consiliului de Administraţie al ANRE

   Stimaţi colegi,
   În numele Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Vă adresăm sincere urări de bine şi de sănătate, cu prilejul Zilei energeticianului şi a apropiatelor sărbători de iarnă.
   Aceste sărbători ne oferă plăcuta ocazie de a Vă adresa cuvinte de apreciere pentru  eforturile depuse în scopul asigurării funcţionării fiabile a sistemului energetic al ţării şi pentru colaborarea activă cu ANRE.

  • 16 Decembrie 2010

   ANRE organizează dezbateri publice asupra proiectului de regulament privind calitatea furnizării gazelor naturale

   Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) organizează vineri, 17 decembrie, o şedinţă de dezbateri publice pe marginea proiectului Regulamentului cu privire la indicatorii de calitate a serviciilor  de transport şi de distribuţie a gazelor naturale. Evenimentul se va desfăşura, cu începere de la ora 15.00, în sala de şedinţe a ANRE (str. Columna, 90, etaj II).  

  • 6 Decembrie 2010

   ANRE pecizează cauzele majorării preţurilor la benzină şi motorină

   Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că majorarea actuală a preţurilor de comercializare cu amănuntul a benzinei şi motorinei a fost cauzată de creşterea preţurilor de import la aceste produse, evoluţie determinată de majorarea semnificativă a cotaţiilor petrolului la bursele internaţionale şi a preţurilor Platt`s pe pieţele regionale.

 • Noiembrie 2010

  • 19 Noiembrie 2010

   În 9 luni, consumul de gaze naturale a crescut cu mai bine de 5%

   După o perioadă de descreştere de patru ani consecutiv, achiziţiile şi consumul de gaze naturale în R. Moldova (fără regiunea transnistreană) au înregistrat o creştere de peste   5% în nouă luni ale anului 2010. În această perioadă, volumul importului de gaze naturale a crescut, faţă de nouă luni ale anului 2009, cu 5,7% şi a constituit 776,1 mil. m3, iar consumul acestora s-a majorat cu 5,4% şi a alcătuit 715,72 mil. m3, arată date ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) despre evoluţia acestui segment al pieţei energetice.

  • 15 Noiembrie 2010

   În 9 luni, consumul de energie electrică a crescut cu 2,3%

   În nouă luni ale anului 2010, volumul achiziţiilor de energie electrică efectuate de întreprinderile de distribuţie şi consumatorii eligibili a crescut, faţă de perioada respectivă a anului trecut, cu 2,6% şi a constituit 2 mld. 836,94 mil. kWh, iar consumul de energie s-a majorat cu 2,3% şi a alcătuit 2 mld. 420,99 mil. kWh, arată date ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) privind evoluţiile pe acest segment al pieţei energetice.

  • 10 Noiembrie 2010

   În 9 luni, vânzările de motorină au crescut cu 13%

   În nouă luni ale anului 2010, vânzările cu amănuntul a motorinei şi gazelor lichefiate au crescut, faţă de perioada corespunzătoare a anului 2009, cu 13 şi, respectiv, 6% şi au alcătuit 153,9 mii tone şi, respectiv, 42,4 mii tone, iar vânzările de benzină s-au micşorat cu peste 8 la sută şi au însumat 136,3 mii tone, arată un raport al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) privind evoluţiile pe piaţa produselor petroliere.

  • 8 Noiembrie 2010

   Are loc consultarea publică a noii redacţii a Regulamentului privind calitatea furnizării energiei electrice

   Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) desfăşoară consultarea  publică a unei noi redacţii a Regulamentului cu privire la calitatea serviciului de transport şi de distribuţie a energiei electrice. Consultarea va dura 30 de zile, răstimp în care persoanele interesate pot expedia propunerile şi obiecţiile sale asupra proiectului la adresa electronică indicată pe site.  

  • 5 Noiembrie 2010

   A intrat în vigoare o nouă redacţie a Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale

   Măsurarea în scopuri comerciale a cantităţilor de energie electrică produsă, importată, exportată, tranzitată, transportată, distribuită, furnizată şi consumată va fi efectuată de către participanţii la piaţa energiei electrice în conformitate cu prevederile noii redacţii a Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobate de Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Actul normativ a intrat în vigoare astăzi, 5 noiembrie, odată cu publicarea în Monitorul Oficial.

  • 4 Noiembrie 2010

   ANRE va aproba o nouă redacţie a Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale

   Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a expus, săptămâna curentă, pe pagina sa electronică, pentru consultare publică, proiectul unei noi redacţii a Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. Consultarea va dura 30 de zile, răstimp în care fiecare persoană interesată poate expedia propunerile şi obiecţiile sale asupra proiectului la adresa electronică indicată pe site.  

  • 2 Noiembrie 2010

   A demarat consultarea publică a proiectului Regulamentului privind calitatea furnizării gazelor naturale

   Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a început consultarea  publică a proiectului Regulamentului cu privire la indicatorii de calitate a serviciilor  de transport şi de distribuţie a gazelor naturale care va dura 30 de zile. Documentul este expus pe pagina electronică a Agenţiei – www.anre.md, fiecare persoană interesată poate expedia propunerile şi obiecţiile sale asupra proiectului la adresa electronică indicată pe site.  

 • Octombrie 2010

  • 29 Octombrie 2010

   ANRE a revizuit Regulamentul de măsurare a gazelor naturale în scopuri comerciale

   Cheltuielile legate de procurarea, verificarea metrologică, instalarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi înlocuirea echipamentelor de măsurare a gazelor naturale furnizate consumatorilor casnici sunt suportate de către operatorul reţelei de distribuţie. Această prevedere se conţine în noua redacţie a Regulamentului cu privire la modul de măsurare a gazelor naturale în scopuri comerciale, aprobat de Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

  • 19 Octombrie 2010

   În 9 luni, 1443 de consumatori au solicitat expertiza ANRE

   În nouă luni ale anului curent, 1443 de consumatori de energie au solicitat asistenţă şi ajutor din partea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) la soluţionarea problemelor apărute în relaţia acestora cu furnizorii de resurse energetice. 868 dintre ei au apelat la ajutorul ANRE prin intermediul petiţiilor, 410 -  prin linia telefonică „verde” 540-534, iar 165 – au fost primiţi în audienţă de către specialiştii Agenţiei.

  • 15 Octombrie 2010

   Declaraţie de presă a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

   Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) califică decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie din 13 octombrie curent privind casarea încheierii Curţii de Apel Chişinău din 15 septembrie 2010, prin care instanţa a scos de pe rol cererea de chemare în judecată depusă de partidul “Moldova Unită” împotriva ANRE, drept o susţinere indirectă a acestui partid în campania electorală şi, totodată, o încercare de a ignora statutul ANRE ca unică autoritate abilitată cu dreptul da a aproba tarifele la serviciile prestate în sectorul energetic

  • 13 Octombrie 2010

   ANRE desfăşoară activităţi de informare a consumatorilor din Ocniţa şi Donduşeni

   O echipă de specialişti ai Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) desfăşoară, în perioada 13 – 15 octombrie curent, în raioanele Donduşeni şi Ocniţa activităţi de informare şi consultare a autorităţilor publice locale şi consumatorilor - persoane fizice şi juridice privind drepturile acestora în relaţia cu furnizorii de energie electrică, modalităţile de soluţionare a litigiilor apărute între consumatori şi furnizori.

  • 5 Octombrie 2010

   Funcţii vacante la ANRE!

   Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunţă concurs pentru suplinirea postului vacant de jurisconsult. Persoanele interesate vor remite, până pe data de 31 octombrie 2010,  Curriculum Vitae, copiile diplomelor, pe adresa electronică   ebreahna@anre.md
   Detaliile despre condiţiile de participare la concurs le găsiţi pe pagina web a Agenţiei: www.anre.md, compartimentul „Despre noi”, rubrica „Carieră”.

 • Septembrie 2010

  • 18 Septembrie 2010

   O delegaţie a ANRE efectuează o vizită de lucru în SUA

   O delegaţie a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) în frunte cu directorul general al acesteia Victor Parlicov va efectua, în perioada 20 – 24 septembrie, o vizită de lucru în statul Missouri (SUA), la invitaţia Comisiei Serviciilor Publice din acest stat. Vizita este efectuată în cadrul programului de parteneriat al ANRE cu Asociaţia Naţională a Comisiilor de Reglementare a Utilităţilor Publice din SUA (NARUC) şi Comisia Serviciilor Publice din Missouri care a demarat în iunie 2010 la Chişinău.

 • August 2010

  • 11 August 2010

   Consumul de gaze naturale a fost în creştere, pentru prima dată în ultimii patru ani

   În primul semestru al anului 2010, consumul de gaze naturale a înregistrat prima creştere din ultimii patru ani, când acest indicator a fost în descreştere, arată un raport al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) despre evoluţiile pe acest segment al pieţei energetice.
   Potrivit raportului, consumul de gaze naturale s-a majorat, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, cu 8,4% şi a constituit 619,7 mil. m3, iar volumul importului – cu 9,2% şi a alcătuit 670,5 mil. m3.

  • 5 August 2010

   ANRE precizează cauzele scumpirii produselor petroliere în primul semestru

   Saltul preţurilor la benzină, motorină şi gaze lichefiate înregistrat în primul semestru al anului 20010 a fost cauzat, în temei, de majorarea preţurilor de import la aceste produse, evoluţie determinată de creşterea semnificativă a cotaţiilor petrolului la bursele internaţionale şi a preţurilor Platt`s pe pieţele regionale, arată un raport al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) privind situaţia pe piaţa produselor petroliere.

Pagini