Noutăţi

 • Octombrie 2008

  • 20 Octombrie 2008

   Tarifele la gazele naturale nu vor fi modificate

    Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) nu va modifica tarifele actuale la gazele naturale livrate consumatorilor în legătură cu majorarea, în trimestru IV al anului curent, a preţului de achiziţie a gazelor procurate de la SAD „Gazprom” din Federaţia Rusă.

  • 2 Octombrie 2008

   ANRE dezminte informaţia difuzată de unele agenţii de presă

   Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) dezminte informaţia difuzată astăzi, 1 octombrie, de unele agenţii de presă, potrivit cărora ANRE a difuzat un comunicat în care a anunţat preţul de achiziţie al gazelor naturale pentru trimestrul patru al anului curent. ANRE nu putea difuza o asemenea informaţie pentru că nu a primit de la SA „Moldovagaz” confirmarea noului preţ de import al gazelor pentru trimestrul patru al anului.

 • Septembrie 2008

  • 22 Septembrie 2008

   Experţi europeni vor explica cum se calculează tarifele pentru energia regenerabilă

   Experţi europeni vor prezenta la Chişinău, săptămâna viitoare, în cadrul unui seminar, varianta preliminară a proiectului Metodologiei de calcul a tarifelor pentru producerea tipurilor de energie şi de combustibil regenerabile, document elaborat în conformitate cu cerinţele legii energiei regenerabile. 

  • 2 Septembrie 2008

   Concumul de gaze naturale a crescut cu 2,4%

   În primul semestru al anului curent, consumul de gaze naturale în R. Moldova (fără regiunea transnistreană) a înregistrat, faţă de perioada corespunzătoare a anului trecut, o creştere de 2,4% şi a însumat circa 637,5 mil. m3 . Importurile de gaze, efectuate de la SA „Gazprom” din Federaţia Rusă, s-au majorat cu circa 3,1% şi au alcătuit 690,2 mil. m3, arată un raport al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) privind evoluţiile pe acest segment de piaţă.
    

 • Iulie 2008

  • 31 Iulie 2008

   ANRE a actualizat tarifele la gazele naturale, energia electrică şi termică

   Urmare a creşterii preţurilor de achiziţie a gazelor naturale de la SA „Gazprom” din Federaţia Rusă şi a energiei electrice importate din Ucraina, Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în şedinţa sa publică din 30 iulie, noi tarife de livrare a gazelor naturale, a celor de producere şi de livrare a energiei electrice şi a energiei termice. 

  • 25 Iulie 2008

   ANRE va sancţiona operatorii care nu respectă indicatorii de calitate la furnizarea energiei electrice

   Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va sancţiona titularii de licenţe care nu respectă cerinţele faţă de calitatea serviciului de distribuţie şi furnizare a energiei electrice prin reduceri ale tarifului de livrare a energiei, achitarea de către aceştia a compensaţiilor şi despăgubirilor pentru pagubele materiale cauzate consumatorilor de pe urma prestării unor servicii necalitative.

  • 18 Iulie 2008

   ANRE a aprobat tariful pentru serviciul de racordare la reţeaua de gaze

   Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat tariful pentru serviciile de organizare a accesului consumatorilor casnici la reţelele de distribuţie a gazelor în interiorul localităţilor în mărime de 2970 lei. Decizia a fost luată în temeiul hotărârii Guvernului nr. 715 din 16.06. 2008 cu privire la măsurile de accelerare a procesului de gazificare internă a localităţilor, prin care Cabinetul de Miniştri a recomandat ANRE să aprobe tariful susmenţionat.
    

  • 4 Iulie 2008

   Pe pagina ANRE a fost plasat proiectul Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice

   La data de 4.07.2008 Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a lansat proiectul Regulamentului cu privire la furnizarea şi utilizarea energiei electrice. Varianta nouă a Regulamentului a fost elaborată ţinînd cont de modificările operate în Legea cu privire la energetică şi Legea cu privire la energia electrică. Obiecţiile şi propunerile referitor la proiectul propus le puteţi expedia prin poşta electronică pe adresa asula@anre.md.

  • 4 Iulie 2008

   ANRE a acordat Centralei de la Cuciurgan o nouă licenţă pentru producerea energiei electrice

   Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a acordat societăţii pe acţiuni de tip închis CERS Moldovenească („Молдавская ГРЭС”) o nouă licenţă pentru producerea energiei electrice pe un termen de şase luni. Decizia a fost luată de Consiliul de Administraţie al Agenţiei, în baza cererii depuse de întreprindere în legătură cu expirarea termenului de valabilitate a licenţei precedente acordate anterior acesteia de către Agenţie.
    

 • Iunie 2008

  • 23 Iunie 2008

   ANRE şi „Union Fenosa” au încheiat un acord de conciliere

   Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) şi compania „RED UNION FENOSA”, cel mai mare furnizor de energie electrică din R. Moldova, au încheiat un acord de conciliere prin care au fost eliminate divergenţele între părţi privind interpretarea unor clauze din noua Metodologie de calculare a tarifelor la energia electrică. Acordul a fost semnat vineri, 20 iunie, de Vitalie Iurcu, director general al ANRE, şi Silvia Radu, preşedinte executiv al companiei „RED UNION FENOSA”.

  • 12 Iunie 2008

   ANRE va beneficia de asistenţă tehnică din partea SIDA

   Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va beneficia de un proiect de asistenţă tehnică din partea Agenţiei Suedeze pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională(SIDA), proiect ce va fi implementat de un consorţiu format din companiile de consultanţă „Sweco International AB” (Suedia) şi „Pierce Atwood” (SUA). Acordul privind implementarea acestui proiect a fost semnat, săptămâna curentă, de Vitalie Iurcu, director general al ANRE şi Anders Stahl, vicepreşedinte al companiei suedeze „Sweco International AB”.

 • Mai 2008

  • 28 Mai 2008

   ANRE a cerut furnizorilor de energie electrică să respecte drepturile consumatorilor

   Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a atenţionat  întreprinderile de distribuţie a energiei electrice (RED) asupra necesităţii luării măsurilor suplimentare pentru a asigura aplicarea corectă a normelor legale privind protecţia consumatorilor şi a nu admite cazuri de încălcare a drepturilor acestora. Cerinţa dată este stipulată în decizia Consiliului de Administraţie al ANRE cu privire la înlăturarea neajunsurilor constatate în timpul examinării petiţiilor parvenite la Agenţie în primul trimestru al anului curent.

  • 27 Mai 2008

   Consumul de gaze naturale a crescut cu 6,4%

   În primul trimestru al anului curent, consumul de gaze naturale în Republica Moldova (fără regiunea transnistreană) a crescut, comparativ cu perioada corespunzătoare a anului 2007, cu 6,4% (+28,7 mil. m3) şi a atins cifra de 480,05 mil. m3. Achiziţiile de gaze s-au majorat cu 6,3% şi au alcătuit 516,9 mil. m3, arată date ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
    

  • 26 Mai 2008

   ANRE precizează cauzele majorării preţurilor la produsele petroliere

    Actuala majorare a preţurilor la produsele petroliere principale a fost cauzată exclusiv de creşterea preţurilor de import la aceste produse, evoluţie determinată de scumpirea ţiţeiului la bursele internaţionale, a declarat Gheorghe Lupan, şef al direcţiei reglementări şi licenţiere a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

  • 14 Mai 2008

   Consumul de energie electrică a crescut cu 6,4%

   În primul trimestru al anului curent, achiziţiile de energie electrică au crescut, faţă de perioada corespunzătoare a anului trecut, cu 4,4% şi au constituit circa un miliard 40 mil. kWh, iar consumul acesteia s-a majorat cu 6,4% şi a atins cifra de 869,2 mil. kWh, arată date preliminare ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) privind evoluţiile pe acest segment de piaţă.
    

  • 13 Mai 2008

   Importurile de produse petroliere s-au redus cu 12,1%

   În primul trimestru al anului curent, volumul total al importului principalelor produse petroliere (benzină, motorină şi gaz lichefiat) s-a redus, în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut, cu 12,1% şi a constituit circa 130,8 mii tone. În valoare bănească, volumul total al acestor importuri a crescut cu mai bine de 40% şi a însumat circa 116,3 mil. dolari SUA, arată date operative ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
    

 • Aprilie 2008

  • 23 Aprilie 2008

   ANRE participă la reuniunea anuală a ERRA

   O delegaţie a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) condusă de Vitalie Iurcu, director general al ANRE, participă, începând de luni, 21 aprilie, la reuniunea anuală a Asociaţiei Regionale a Autorităţilor de Reglementare în Energetică (ERRA), care se desfăşoară la Budapesta, Ungaria.
    

  • 15 Aprilie 2008

   ANRE anunţă că în trimestrul II nu va modifica tarifele la gazele naturale

    În trimestrul doi al anului, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) nu va modifica tarifele la gazele naturale livrate consumatorilor pe motiv că în această perioadă nu va fi depăşit pragul de 3% a devierilor financiare de la costurile totale incluse în tarif, prag prevăzut de metodologia tarifară în vigoare. Potrivit acesteia, ANRE este în drept să ajusteze tarifele numai în cazul în care există factori obiectivi care implică devieri financiare de peste 3%.

  • 7 Aprilie 2008

   Experţi ai Comisiei Europene au examinat cadrul de reglementare a pieţei energetice din Republica Moldova

   Cadrul de reglementare a sectorului energetic din Republica Moldova corespunde în linii generale principiilor aplicate în statele Uniunii Europene (UE) şi nu poate constitui un impediment în calea aderării acestei ţări la Tratatul Comunităţii Energetice Europene (Energy Community Treaty).

  • 2 Aprilie 2008

   ANRE a făcut public Raportul de activitate şi evoluţia pieţei energetice în 2007

   Respectarea indicatorilor de calitate a serviciului de furnizare a energiei electrice, monitorizarea investiţiilor efectuate de operatorii de pe această piaţă, îmbunătăţirea metodologiilor tarifare în scopul asigurării echilibrului între interesele furnizorilor de servicii şi cele ale consumatorilor constituie priorităţile de bază ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) pentru anul 2008, se arată în raportul ANRE privind activitatea sa şi evoluţia pieţelor din sectoarele reglementate de ea în anul 200

Pagini