Linia verde (apel gratuit)

ANRE a deschis Serviciul "Linia verde" la solicitarea mai multor consumatori de energie electrică şi gaze naturale. Scopul acestui serviciu este de a oferi gratuit consumatorilor (persoane fizice şi juridice) servicii informaţionale şi de consultanţă în cazul când apar probleme legate de protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale acestora în procesul de furnizare şi utilizare a energiei electrice şi gazelor naturale.

Numărul 0 8001 0008 (apel gratuit) poate fi format din orice localitate a R. Moldova, de luni până vineri, între orele 9.00 - 12.00 şi 13.00 – 17.00.

Persoanele care doresc să expedieze adresări către ANRE prin poşta electronică - o pot face pe adresa consumator@anre.md

Conform prevederilor legale, ANRE examinează sesizările consumatorilor de energie electrică şi gaze naturale privind divergenţele acestora cu furnizorii în limitele competenţei sale. Consumatorul este în drept să se adreseze la ANRE sau în instanţa de judecată atunci când nu a primit de la furnizor, în termenele stabilite de legislaţie, răspuns la petiţie sau dacă nu este satisfăcut de măsurile întreprinse pentru soluţionarea problemei.

„Linia verde” este deservită de specialiştii ANRE care oferă consultaţii cu privire la drepturile consumatorilor şi obligaţiile furnizorilor, calitatea serviciilor de distribuţie, furnizarea energiei electrice şi gazelor naturale, procedura de soluţionare a litigiilor apărute între consumatori şi furnizori, termenele de înlăturare a deranjamentelor din reţelele de distribuţie şi alte probleme semnalate de către consumatori.

Sesizările care necesită efectuarea unor investigaţii suplimentare sunt luate la evidenţă şi examinate minuţios de către specialiştii ANRE. Răspunsurile la aceste sesizări sunt prezentate ulterior consumatorilor prin telefon sau, la cerere, prin poştă.