Titulari de licență

 

Lista titularilor de licenţă care desfășoară activitatea de producere, distribuție și furnizare a energiei termice

Nr.

d/o

Denumirea

întreprinderii

Adresa juridică

Codul fiscal

Seria, numărul și data eliberării licenţei

Termenul de valabilitate a licenţei

1

SA „Termoelectrica”

MD-2023, mun. Chişinău, str. Meșterul Manole, 3

1003600026295

AC nr. 000535 /         din 02.10.2015

02.10.2040

2

ÎM „Termogaz Bălți”

MD-3100, mun. Bălți, str. Feroviarilor, 19/A

1003602009014

AC nr. 000536 /         din 02.10.2015

02.10.2040

3

SA „Comgaz-Plus”

MD-3601, or. Ungheni, str. Boico, 15

1002609001375

AC nr. 000540 /         din 13.10.2015

13.10.2040

4

SA „Apă-Canal Chișinău”

MD-2005, mun. Chişinău, str. Albișoara, 38

1002600015876

AC nr. 000545 /         din 27.10.2015

27.10.2040

5

ÎM a „Rețelelor și Centralelor Termice Comrat”

MD-3801 UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str. Pobedî, 79

1003611003223

AC nr. 000546 /         din 27.10.2015

27.10.2040

6

SA „CET-NORD”

MD-3100, mun. Bălți, str. Ştefan cel Mare, 168

1002602003945

AC nr. 000552 /         din 01.12.2015

01.12.2040

7

ÎM „Servicii Comunale Glodeni”

MD-4901, or. Glodeni, str. Lev Tolstoi, 7

1008602006801

AC nr. 000588 /         din 03.03.2016

03.03.2041