Relaţii externe

1. Relaţii de cooperare 

ANRE şi-a creat de-a lungul timpului relaţii de cooperare cu organismele internaţionale de reglementare în domeniul energetic, fapt oficializat prin semnarea unor acorduri de colaborare şi de parteneriat.

Din martie 2010, Republica Moldova a devenit membru cu drepturi depline al Comunităţii  Energetice, aderarea conducând la o schimbare treptată a legislaţiei în domeniu şi perfecţionarea sistemului de reglementare în energetică. Activitatea în cadrul Comunităţii Energetice este o permanentă procedură de schimb de experienţă în domeniul energetic cu reprezentanţii diferitor ţări. Discuţiile pe marginea actelor de reglementare şi studierea în detaliu a particularităţilor pieţelor energetice a fiecărei ţări participante creează o imagine mult mai complexă a problemelor cu care ne confruntăm şi identifică noi probleme care pot apărea după o anumită fază de implementare a noilor reglementări, pe baza experienţei ţărilor cu o istorie mai veche în domeniu.

Conducerea şi angajaţii ANRE sunt încadraţi în activităţile Consiliului de reglementare şi, respectiv, ale grupurilor de lucru din cadrul Comunităţii Energetice. Activitatea ANRE în cadrul acestui forum internaţional nu se rezumă doar la preluarea experienţei altor ţări, or Republica Moldova a ajuns să fie un exemplu de urmat în anumite domenii. Ţara noastră este printre primele în regiune care a elaborat un Regulament cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, reprezentanţii ANRE fiind invitaţi să împărtăşească reglementatorilor din alte ţări membre ale comunităţii experienţa elaborării şi implementării acestui Regulament.

O altă platformă de schimb de experienţă sunt activităţile din cadrul Asociaţiei Regionale a Reglementatorilor în domeniul Energetic (ERRA), la care ANRE a devenit membru-fondator în anul 2000. Programele ERRA au scopul de a contribui la perfecţionarea procesului de reglementare a sectorului energetic, la afirmarea unor autorităţi de reglementare stabile şi independente din regiune, la îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare între ele. Agenţia s-a implicat activ în programele ERRA, iar dovadă în acest sens este participarea angajaţilor ANRE în grupurile tehnice de lucru ERRA şi faptul că, în iunie 2013, Directorul general al ANRE, Victor  Parlicov, a fost desemnat  Preşedinte al ERRA.

2. Acorduri şi parteneriate internaţionale

2010 - 2013 - ANRE beneficiază  de un parteneriat cu Comisia pentru Utilităţi Publice din Missouri/SUA, sub egida Asociaţiei Naţionale a Comisiilor de Reglementare a Utilităţilor Publice din SUA (NARUC) şi finanţat de către Agenţia SUA pentru dezvoltare internaţională USAID. Parteneriatul presupune  activităţi periodice regulate, cu teme stabilite şi pregătite din timp. Printre acestea consemnăm energia regenerabilă, investiţiile în domeniul energetic, liberalizarea pieţelor de energie, protecţia consumatorilor etc. În cadrul acestui parteneriat, la ANRE a fost implementat Sistemului Electronic Informaţional de Înregistrare a Corespondenţei (SEIIC), sistem primit, cu titlu de donaţie, din partea Comisiei Utilităţilor Publice din Missouri/SUA. Cu ajutorul SEIIC, ANRE şi-a eficientizat activitatea internă ce ţine de lucrul cu consumatorii, astfel fiind redus timpul de examinare a petiţiilor şi consumul de hârtie.

Iunie 2012 – ANRE  a semnat un Acord de colaborare privind schimbul de informaţii şi experienţă cu Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei din România. Principalele direcţii de cooperare, stipulate în acest document, sunt asigurarea unui schimb reciproc de date, informaţii şi documente legate de aplicarea legislaţiei europene în domeniul energiei electrice şi gazelor naturale. Părţile s-au angajat să organizeze întâlniri periodice, în scopul identificării şi selectării problemelor importante care apar pe pieţele reglementate.

Septembrie 2012 – ANRE a participat la proiectul de cooperare pentru dezvoltare "Consolidarea protecţiei concurenţei pe piaţa liberă din Republica Moldova prin educaţie şi o bună guvernare", proiect finanţat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Estonia, în colaborare cu Fondurile pentru Cooperare în Dezvoltare şi Ajutor Umanitar. În proiect au fost implicate şi alte autorităţi publice din Republica Moldova, precum ANRCETI şi Consiliul Concurentei. Estonia a fost  reprezentată de Autoritatea în domeniul concurenţei care este şi reglementator în domeniul energiei. Scopul proiectului constă în preluarea experienţei estone privind armonizarea legislaţiei la standardele UE, aplicarea mecanismelor de protecţie a concurenţei, combinarea instrumentelor de reglementare cu cele de protecţie a concurenţei în vederea sporirii competiţiei pe piaţa liberă din Republica Moldova.

Februarie 2013  – ANRE a semnat un Acord de cooperare cu  Autoritatea în domeniul concurenţei din Estonia. Acordul presupune schimb de experienţă şi de practici de reglementare în domeniul energetic, vizite de lucru la diferite niveluri, potrivit unei agende stabilite din timp.

Septembrie 2013 – Sub egida Asociaţiei Naţionale a Comisiilor de Reglementare a Utilităţilor Publice din SUA (NARUC) şi a Agenţiei SUA pentru dezvoltare internaţională USAID, a fost iniţiat un parteneriat dintre ANRE şi Comisia pentru Utilităţi Publice din statul Maine/SUA. Proiectul se preconizează a fi implementat începând cu anul 2014.

În viitorul apropiat, ANRE ar putea beneficia de un nou proiect de asistenţă tehnică din partea Agenţiei Suedeze pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi a Băncii Mondiale. Proiectul rezultă din necesitatea adaptării legislaţiei din domeniul energetic la cerinţele Uniunii Europene, implementarea directivelor UE, liberalizarea pieţelor, dezvoltarea strategiilor de relaţii cu publicul şi de protecţie a drepturilor consumatorilor.

3. Acorduri de colaborare la nivel naţional

Martie 2010 – ANRE a semnat un Acord privind schimbul de informaţii cu Banca Naţională a Moldovei.

Ianuarie 2012  – ANRE şi Curtea de Conturi au semnat un Acord de colaborare privind schimbul de informaţii.

Martie 2012  – ANRE a semnat un Acord cu Serviciul Vamal  privind accesul la Sistemul Informaţional Integrat Vamal.