Rapoarte de monitorizare

Raport privind reglementarea și monitorizarea sectorului termoenergetic în anul 2018

Date despre producerea energiei termice pot fi găsite în Raportul de activitate al ANRE pentru anul 2017.
Informaţie prezentată de Departamentul tarife şi analize economice