Poate fi considerat drept consumator persoana care utilizează energie electrică, dar nu are încheiat contract de furnizare a energiei electrice cu unitatea de distribuţie?

În prezent există încă utilizatori de energie electrică care nu au încheiat un contract de furnizare a energiei electrice cu furnizorul, dar care achită consumul în baza facturilor de plată emise de ultimul. Cu toate acestea, se consideră că părţile au relaţii contractuale, deoarece unul livrează energie electrică, iar altul, în baza facturilor emise de acesta achită volumul consumat. Toţi utilizatorii de energie electrică care au relaţii contractuale cu furnizorul, dar care din varii motive nu au încheiat cu acesta în scris contract de furnizare a energiei electrice, sunt consideraţi consumatori de energie electrică.