Pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice cu solicitantul, furnizorul este obligat să respecte vreo formă stabilită de contract sau nu?

Furnizorul este obligat să încheie contract de furnizare a energiei electrice cu consumatorii casnici şi noncasnici în strictă corespundere cu clauzele obligatorii ale contractului de furnizare a energiei electrice respective, care sunt specificate în Anexele nr. 2 şi 3 din Regulamentul cu privire la furnizarea energiei electrice, publicat în MO nr. 59-62/308 din 15.04.2011.  Furnizorul nu este în drept să modifice clauzele obligatorii ale contractului şi nu are dreptul să-l completeze unilateral cu alte prevederi. Orice completare a contractului, atât pentru consumatorii noncasnici, cât şi pentru cei casnici, este valabilă doar dacă se efectuează în scris şi este semnată de ambele părţi, printr-o anexă separată la contract.