De ce în unele facturi de plată a energiei electrice evaluarea este efectuată „Real”, iar în altele „Estimativ”?

În cazurile în care în factura de plată în rubrica „Evaluare” este înscris „Real” - calculul energiei electrice consumate a fost efectuat în conformitate cu indicii reali ai contorului. În cazul în care este specificat ”Estim”, volumul energiei electrice consumate a fost determinat estimativ. Citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare în scopul facturării se face lunar de către personalul operatorului de reţea. În cazul în care operatorul de reţea nu are  acces la echipamentul de măsurare, el este în drept să emită facturi în baza calculelor estimative ale consumului de energie electrică pe o perioadă nu mai mare de 2 luni.