Cum se poate de verificat corectitudinea calculului şi sumelor incluse în factura de plată, emisă în baza actului de depistare a încălcărilor clauzelor contractuale?

În primul rând consumatorul trebuie să solicitate prezentarea de către  furnizor a recalculului efectuat. În cazul în care recalculul energiei electrice consumate a fost efectuat în baza receptoarelor incluse în act, atunci va fi necesar de verificat dacă numărul orelor de utilizare a receptoarelor incluse în calcul coincid cu numărul orelor prevăzute în tabelul din Anexa nr. 4 la Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice. Totodată trebuie de verificat dacă puterea receptoarelor incluse în calcul corespund cu puterea reală a receptoarelor pe care le deţine consumatorul. Cantitatea energiei electrice preconizate pentru facturare va fi determinată ca diferenţa dintre cantitatea energiei electrice calculate şi cantitatea de energie electrică deja facturată şi achitată pentru perioada respectivă, cu excepţia cazurilor în care calculul este efectuat doar pentru receptoarele conectate neautorizat prin ocolirea echipamentului de măsurare şi instalaţiilor de utilizare. La efectuarea calculelor conform sistemului pauşal se aplică tariful în vigoare pe perioada efectuării calculului.