Cum se efectuează racordarea la reţea a instalaţiilor de utilizare în cazul întovărăşirilor pomicole şi cooperativelor de construcţie a garajelor?

Instalaţiile de utilizare, în cazul  întovărăşirilor pomicole şi cooperativelor de construcţie a garajelor, se racordează la reţeaua de distribuţie a furnizorului în baza unui proiect unic. Furnizorul încheie contract de furnizare a energiei electrice cu întovărăşirile pomicole şi cooperativele de construcţie a garajelor, iar acestea la rândul lor încheie contracte de furnizare  a energiei electrice cu fiecare membru al său în parte.