Cum se efectuează facturarea consumului de gaze naturale în cazul când eroarea echipamentului de măsurare nu se încadrează în limitele admisibile?

Dacă în rezultatul verificării metrologice de expertiză se stabileşte că eroarea echipamentului de măsurare nu se încadrează în limitele admisibile, părţile contractante sunt în drept să iniţieze recalcularea volumelor de gaze naturale furnizate pe parcursul ultimelor 3 luni, luând în considerație eroarea medie aritmetică stabilită la verificarea metrologică de expertiză. Recalcularea poate fi efectuată numai în cazul în care verificarea metrologică de expertiză a fost efectuată în limitele intervalului de timp admis între două verificări metrologice succesive.