Consultări publice

         Nr.

Titlul documentului

Genul consultării

Data publicării

Documente aferente

155  Proiectul Codului rețelelor de gaze naturale consultare inițială 09.07.2019

 Proiect
 Hotărâre
 AIR
 Notă informativă
 Tabel de concordanță  

154  Proiectul prețului pentru energia electrică produsă și tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A.„Termoelectrica” pentru anul 2019 consultare inițială 09.07.2019  Solicitare
153  Proiectul prețului pentru energia electrică produsă și tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A.„CET-Nord” pentru anul 2019 consultare inițială 09.07.2019  Solicitare
152   Proiectul valorilor costurilor de bază pentru anul 2018 aferente serviciului de livrare a energiei termice de către S.A. „Comgaz-Plus” consultare inițială 09.07.2019  Costuri de bază 
 Proiect Hotărâre
 Notă informativă
151  Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale și a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 24/2017 din 26.01.2017 consultare inițială 08.07.2019  Hotărâre
 Notă informativă
150  Regulamentul privind accesul la rețelele de transport și gestionarea congestiilor consultare inițială 01.07.2019

 AIR  
 Notă informativă 
 Hotărâre 
 Proiect Regulament 
 Tabela de concordanță 
 Sinteza

149  Cu privire la aprobarea Codul rețelelor electrice consultare inițială 25.06.2019

 AIR  
 Notă informativă 
 Hotărâre 
 Codul rețelelor

148  Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale  consultare inițială 20.06.2019

 AIR 
 Notă inormativă
 Proiectul Regulamentului
 Proiectul Hotărârii

147  Proiectul valorilor costurilor de bază pentru anul 2018 aferente serviciului de livrare a energiei termice de către S.A. „Comgaz-Plus”  consultare inițială 14.06.2019  Solicitare 
146  Proiectul tarifului, pentru anul 2019, aferent serviciului de livrare a energiei termice de către S.A. „Apă-Canal Chișinău”  consultare inițială 14.06.2019  Solicitare
145  Proiectul tarifului, pentru anul 2019, aferent serviciului de livrare a energiei termice de către Î.M. „Rețelelor și centralelor termice Comrat”  consultare inițială 03.06.2019  Solicitare
144  Proiect de modificare a Metodologiei privind aprobarea şi aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrație al ANRE nr. 270 din 16 decembrie 2015 consultare inițială 29.05.2019

 AIR

 Hotarâre

143  Proiectul Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate consultare inițială 29.05.2019

 AIR
  Proiect

142  Proiectul Regulamentului privind accesul la rețelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere și gestionarea congestiilor în sistemul electroenergetic. consultare inițială 28.05.2019

Regulament

AIR

Nota informativă

141  Proiectul Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor electrotehnice consultare inițială 27.05.2019  Regulament
 AIR
140  Proiectul tarifului, pentru anul 2019, aferent serviciului de livrare a energiei termice de către Î.M.„Termogaz-Bălți” la compartimentul Transparență decizională consultare inițială 27.05.2019  Solicitare
139  Proiectul valorilor costurilor de bază pentru anul 2018 aferente serviciului de livrare a energiei termice de către Î. M. a „Reţelelor şi Centralelor Termice Comrat” consultare inițială 24.05.2019

 Costuri de bază 
 Proiect Hotărâre
 Notă informativă

138  Proiectul tarifului, pentru anul 2019, aferent serviciului de livrare a energiei termice de către S.A. „Comgaz-Plus” consultare inițială 14.05.2019  Solicitare
137  Proiectul tarifului, pentru anul 2019, aferent serviciului de livrare a energiei termice de către Î.M. „Servicii comunale Glodeni”Proiectul tarifului, pentru anul 2019, aferent serviciului de livrare a energiei termice de către Î.M. „Servicii comunale Glodeni” consultare inițială 14.05.2019  Solicitare
136  Proiectul Regulamentului privind principiile de efectuare a investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare consultare inițială 13.05.2019

 AIR 
 Notă informativă 
 Regulament

135  Proiectul Regulamentului-Cadru cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare consultare inițială 08.05.2019

 AIR

 Notă informativă

 Regulamentul

 Sinteza

134  Proiectul Contractului-Cadru de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare  consultare inițială 03.05.2019  AIR 
 Notă informativă 
 Contract
133  Proiectul Caietului de sarcini–cadru al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare consultare inițială 03.05.2019  AIR 
 Caiet de sarcini 
 Notă informativă
132 Proiectul Regulamentului-Cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare consultare inițială 02.05.2019

 Regulament    
 AIR 
 Notă informativă
 Sinteza 

131  Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul de operare a pieței energiei electrice  consultare inițială 22.04.2019

 AIR 
 Notă informativă 
 Proiect   
 Tabel de sinteză

130  Solicitarea Întreprinderii Municipale a Rețelelor și Centralelor Termice Comrat cu privire la aprobarea costurilor de bază pentru anul 2018. consultare inițială 16.4.2019  Solicitare
129  Proiectul privind modificarea Regulamentului cu privire la indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 352/2016 din 27.12.2016 Consulare inițială 16.04.2019  AIR
128  Proiectul Regulamentului privind principiile de efectuare a investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare Consultare inițială 16.04.2019  AIR
127  Proiectul Contractului-Cadru de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare  Consultare inițială 16.04.2019  AIR
126
Proiectul valorilor costurilor de bază pentru anul 2018 pentru activitatea de distribuție a energiei electrice prestată de către ”RED Nord” S.A.
Consultare inițială 08.04.2019  Proiect
125  Proiectul Regulamentului cu privire la acordarea autorizației de electrician autorizat Consultare inițială 01.04.2019  AIR 
 Regulament
124  Solicitarea Î.S ,,Moldelectrica” privind costurile de bază pentru anul 2018 aferente activității de transport al energiei electrice Consultare inițială 28.03.2019  Solicitare
123  Proiectul privind modificarea Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 271 din 16.12.2015

Consultare inițială

28.03.2019  AIR
122  Proiectul Caietului de sarcini–cadru al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare Consultare inițială 25.03.2019  AIR
121  Proiectul Regulamentului privind accesul la reţelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere şi gestionarea congestiilor în sistemul electroenergetic Consultare inițială 19.03.2019  AIR
120  Solicitare prețuri furnizare energie electrică 2019 S.A.„FEE Nord” Consultare inițială 18.03.2019  Solicitare
119  Solicitare prețuri furnizare energie electrică 2019 S.A.„Energocom” Consultare inițială 18.03.2019  Solicitare
118  Solicitare prețuri furnizare energie electrică 2019 Î.C.S.„GNF Furnizare Energie” S.R.L. Consultare inițială 18.03.2019  Solicitare
117  Solicitare tarife distribuție energie electrică 2019 Î.C.S.„RED Union Fenosa” S.A. Consultare inițială 18.03.2019  Solicitare
116

 Proiectului Normelor de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor

Consultare inițială 04.02.2019

   Nota informativă
   Proiect
   AIR
   Sinteză

115

 Proiectul Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice.

Consultare inițială 01.02.2019

   Nota informativă
   Proiect 
   Sinteză
   AIR

114  Metodologia formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere  Consultare inițială 16.01.2019

  AIR

  Nota informativă

   Proiect

113

 Codul rețelelor de gaze naturale

Consultare repetată 29.11.2018

 Analiza

  Nota informativă

  Hotarâre

  Proiect

  Tabel

112

Regulamentul privind accesul la rețelele de transport al gazelor naturale și gestionarea congestiilor aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al ANRE Nr. 321 din 13 decembrie 2016

Consultare repetată 29.11.2018

  AIR

  Nota informativă

  Hotarâre

  Proiect

  Tabel

111 Proiectul de modificare a Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 282/2016 din 11.11.2016   Consultație inițială 16.11.2018

  AIR

  Nota informativă

  Proiect

110 Lista de verificare în domeniul siguranței ocupaționale Consultare inițială 16.11.2018

Lista

Nota informativa

109 ,,Solicitarea S.A. „RED Nord” privind costurile de bază pentru anul 2018 aferente activității de distribuție a energiei electrice” Consultare inițială 15.11.2018 Solicitare
108 Solicitarea Î.M.„Termogaz-Bălți” privind costurile de bază pentru anul 2018 aferente activității de livrare a energiei termice consumatorilor Consultare inițială 07.11.2018  Solicitare

107

 Proiectul valorilor costurilor de bază pentru anul 2018 pentru activitatea de distribuție a energiei electrice prestată de către ICS "RED Union Fenosa" S.A.” Consultare inițială 01.10.2018

 Proiect

106

 Proiectul privind modificarea și completarea regulamentului privind accesul la rețelele de transport al gazelor naturale și gestionarea congestiilor aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al ANRE Nr. 321 din 13 decembrie 2016 Consultare inițială 26.09.2018

 Hotărâre

 Notă informativă

 Tabel de concordanță

 AIR

 Proiect

105

 Proiectul valorilor costurilor de bază pentru anul 2018 pentru activitatea reglementată de furnizare a energiei electrice prestată de către "Furnizarea energiei Electrice Nord" S.A. Consultare inițială 18.09.2018

 Proiect

104

 Proiectul Metodologiei privind calcularea și aprobarea tarifelor de racordare și de reconectare la rețeaua termică a instalaţiilor consumatorilor și producătorilor de energie termică Consultare inițială 13.09.2018

 AIR

 Notă informativă

 Proiect

103

 Proiectul valorilor costurilor de bază pentru anul 2018 pentru activitatea reglementată de furnizare a energiei electrice prestată de către ICS Gas Natural Fenosa Furnizare Energie Consultare inițială 11.09.2018

 Proiect

102

 Codului rețelelor de gaze naturale Consultare repetată 04.09.2018

 Notă informativă

 Analiza

 Hotărâre

 Proiectul Codul

 Proiect

 Tabel de concordanță

101

 Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale Consultare repetată 04.09.2018

 Notă informativă

 AIR

 Proiect

 Hotărâre

 Tabela de sinteză

100

 Regulamentului privind racordarea la reţelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale Consultare repetată 04.09.2018

 Notă informativă

 AIR

 Proiect

 Hotărâre

 Tabela de sinteză

99

 Proiectul Regulamentului privind racordarea la retelele electrice si prestarea serviciilor de transport si distributie a energiei electrice Consultare repetată 15.08.2018

 Proiect

 Tabelul de sinteză

98

 Proiectul Regulamentului privind furnizarea energiei electrice Consultare repetată 15.08.2018

 Notă

 AIR

 Sinteză

 Proiect

97

 Proiect Hotarire privind impunerea obligatiei de serviciu public privind furnizarea de utima optiune a gazelor naturale.doc Consultare inițială 15.08.2018

 Notă

 Proiect

96

 Clauzele obligatorii la contractul de achizitionare a energiei electrice produse din surse regenerabile. Consultare inițială 06.08.2018

Clauze

Sinteza

Nota

95

 Solicitarea Î.M.„Servicii comunale Glodeni” privind aprobarea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor pentru anul 2018 Consultare inițială 25.06.2018

Solicitare

94

 Analizei Impactului de Reglementare (AIR) și a Proiectului Metodologiei de calculare a plăților pentru dezvoltarea, modernizarea, exploatarea și/sau întreținerea obiectelor de infrastructură energetică de importanță strategică Consultare inițială 12.06.2018

AIR

Nota informativă

Proiect

Sinteză

93

 Proiectul Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și tarifelor reglementate pentru producerea energiei electrice și termice, pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice Consultare inițială 11.06.2018

Proiect

Nota informativa

AIR

92

 Proiectul Regulamentului privind dirijarea prin dispecerat a sistemului electroenergetic (AIR, Nota, Regulament) Consultare inițială 25.05.2018

AIR

Nota

Regulament

Tabelă de sinteză

91

 Proiectul de ajustare tarifelor de distribuție a energiei electrice și a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, prestate de către S.A. ,,RED Nord" și S.A. ,,FEE Nord" și Proiectul de ajustare tarifelor de distribuție a energiei electrice și a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice, prestate de către Î.C.S. ,,RED Union Fenosa" S.A. și Î.C.S. ,,Gas Natural Fenosa Furnizare Energie" S.R.L. Consultare inițială 23.05.2018

Proiect tarife RED-UF și GNF

Proiect tarif RED-NORD și FEE

90

 Proiectul cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind garanțiile de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie Consultare inițială 16.05.2018

 Air

 Notă informativă

 Regulamentul

 Proiect modificare

 Tabela de sinteză

89

 Solicitare SA "FEE-Nord" Consultare inițială 08.05.2018

 Solcitare

 Calcul

88  Solicitare SA "RED-Nord" Consultare inițială 08.05.2018  Solicitare
87  Solicitare SA "RED-Union Fenosa" Consultare inițială 07.05.2018  Solicitare
86  Solicitare SA "FEE-Nord" Consultare inițială 04.05.2018  Solicitare
85  Solicitare Î.C.S.”Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” SRL  Consultare inițială 18.04.2018  Solicitare 
84  Proiectul Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil Consultare inițială 12.04.2018

 Regulament RCSPE

 Notă informativă

 Sinteza recomandărilor RCSPE

 AIR

83 Solicitarea S.A. "Moldovagaz" Consultare inițială 12.04.2018  Solicitare
82  Solicitare prețuri reglementate de furnizare a energiei electrice 2018, I.C.S. „GAS NATURAL FENOSA FURNIZARE ENERGIE” SRL Consultare inițială 05.04.2018  Solicitare
81  Solicitare tarife de distribuție a energiei electrice 2018,I.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A.  Consultare inițială 05.04.2018 Solicitare
80 Proiectul Regulamentului privind sistemul de distribuţie închis al energiei electrice Consultare inițială 03.04.2018

 Notă informativă

 AIR

 Proiect

 Tabelă de sinteză

79  Modificările și completările ce se operează la Hotărârea ANRE nr. 180/2016 din 10 iunie 2016 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea și aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic și a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă Consultare inițială 03.04.2018

 Notă informativă

 AIR

 Proiect

 Sinteza recomandărilor

78 Proiectul regulamentului privind sistemul de distribuţie închis al gazelor naturale Consultare inițială 23.03.2018

 Nota informativa

 AIR

 Proiect

 Tabela de sinteză

77  Proiectele tarifelor la gazele naturale pentru anul 2018 Consultare inițială 22.02.2018

 Calcul_1

 Calcul_2

 Calcul_3

 Calcul_4

 Calcul_5

 

76 Regulamentul privind procedurile de prezentare și de examinare a cererilor titularilor de licențe privind prețurile și tarifele reglementate

Proiect actualizat

(10.05.2018)

09.02.2018

Notă informativă

AIR

Proiect de regulament

Regulament PV

Sinteza

75  Solicitarea SA „Moldovagaz”    01.02.2018

Solicitare

Solictare Chisinau_Gaz

Solictare Moldovatransgaz

TARIF 2018  tarif final mediu

TARIF 2018  TF r. distr.

TARIF 2018  TF r. trans.

TARIF 2018  TT

TARIF 2018 TD

74 Proiectul regulamentului privind furnizarea gazelor naturale Consultare inițială 10.01.2017

 

Nota informativă

AIR

Proiect

Tabel de sinteza

73  Valorile costurilor de bază pentru anul 2016 aferente serviciului de livrare a energiei termice consumatorilor de către Î.M."Servicii Comunale Glodeni" Consultare inițială 30.11.2017  

 Nota informativă

 Structura costurilor de bază

 Solictare IMSC Glodeni

72

 Metodologia de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice

Consultare inițială 22.11.2017

Nota informativă

AIR

Proiect

Proiect de hotărâre

71  Metodologia de calculare, aprobare şi ajustare a preţurile reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către furnizorul de ultimă opţiune şi furnizorul serviciului universal  Consultare inițială 22.11.2017  

Nota informativă

AIR

Proiect

Proiect de hotărâre

70  Proiectul regulamentului  privind rețelele de gaze naturale Consultare inițială 15.11.2017

Nota informativă

AIR

Proiect

69  Proiectul metodologiei de calculare a tarifului pentru operarea sistemului de distribuţie închis Consultare inițială 15.11.2017

Nota informativă

AIR

Proiect

Tabel de sinteză

68  ​Proiectul regulamentului privind furnizarea energiei electrice Consultare inițială 10.11.2017

Nota informativă

AIR

Proiect

67  Proiectul  metodologiei de calculare a tarifului pentru operarea sistemului de distribuţie închis Consultare inițială 09.11.2017

Nota informativă

AIR

Proiect

Tabel de sinteză

66

 Regulamentul privind racordarea la reţelele electrice şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice

Consultare inițială 08.11.2017

Nota informativă

AIR

Proiectul Regulamentului

Tabela de sinteză

65  

Regulamentul cu privire la dezvoltarea reţelelor electrice de distribuţie

Consultare inițială 07.11.2017

Nota informativă

AIR

Proiectul Regulamentului

Tabel de sinteză

 Anexa 1

 Anexa 2

 Anexa 3

64  Regulamentul  privind racordarea la reţelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale Consultare inițială 06.11.2017

Nota informativă

AIR

Proiectul Regulamentului

Tabel de sinteza

63  Proiectul normelor tehnice a rețelelor termice Consultare inițială 26.10.2017

 Nota informativă 

 Proiect 

 AIR

 Tabel de sinteza

62  Solicitarea Î.M. „Servicii comunale Glodeni” privind examinarea si aprobarea costurilor de bază pentru anul 2016 aferente tarifului pentru distribuția și furnizarea energiei termice livrate consumatorilor Consultare inițială 25.10.2017  Solicitare
61  Solicitarea ÎM „Apă-Canal” Cahul pentru avizarea și aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare pentru perioada anului 2017 Consultare inițială 15.09.2017

 Solicitare

 Proiect tarif

 Variante tarif

60

 

 Proiect de regulament cu privire la dezvoltarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale

Consultare inițială 06.09.2017

 Proiect

 Nota

 AIR

 Anexa 1

 Anexa 2

 Sinteza recomandarilor

59  

 Proiectul metodologiei de calculare, de aprobare şi aplicare a tarifelor reglementate pentru  serviciile auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul electroenergetic

  21.08.2017

 Proiect

 AIR

 Tabel de sinteza

58  Solicitarea „Thermohouse” SRL pentru aprobarea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor pentru anul 2017   04.07.2017  Solicitare
57 Proiectul Regulamentului privind modul de monitorizare a programelor de conformitate Consultare inițială 28.06.2017

Nota informativă

AIR

Proiectul Regulamentului

Sinteza recomandarilor

56  Proiect de hotărîre cu privire la prezentarea către ENTSO-E a informaţiilor despre piaţa energiei electrice a  Republicii Moldova şi publicarea acestora   23.06.2017

 Proiect

 Tabel de sinteza

 Anexa 1

 Anexa 2

55

 Solicitarea S.A. „Apă-Canal Chișinău” privind aprobarea a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate   15.05.2017

 Solcitare

 Nota

54  Solicitarea Î.M. „Apă Canal” din Ungheni ​privind aprobarea a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate   15.05.2017

 Solcitare

 Anexă 1

 Anexă 2

53

 Regulamentul cu privire la stabilirea și aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic și a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă   05.05.2017

 Proiect

 Nota

 AIR

52

 

 Metodologia de calculare, de aprobare şi de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorul sistemului de transport şi de către operatorul sistemului de distribuţie din sectorul gazelor naturale

Consultare inițială 18.04.2017

 Proiect

 AIR

 Nota

 Tabel de sinteza

51  Hotărîre cu privire la prezentarea către ENTSO-E a informaţiilor despre piaţa energiei electrice a  Republicii Moldova şi publicarea acestora   06.04.2017

 Proiect de hotărîre

 Notă informativă

 Anexa 1

 Anexa 2 

50

 Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al energiei electrice    

 Proiect

 Nota informativa

 AIR

 Tabel de sinteza

49  Metodologia de calculare, de aprobare şi de aplicare a preţurilor reglementate pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică Consultare inițială 16.03.2017

 Proiect

 AIR

 Tabel de sinteză

 Nota

48

 Metodologia de calculare a prețurilor plafon și a tarifelor fixe la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie    16.03.2017

 Proiect 

 Nota Informativă

 AIR

 Tabel de sinteză

47  Solicitare privind ajustarea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor pentru anul 2017 "TERMOELECTRICA" S.A.   07.03.2017

 Solicitare

 Proiect de tarif 

46  Solicitarea S.A. "CET-Nord"  privind ajustarea prețului pentru producerea energiei electrice și  ajustarea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor în anul 2017.   07.03.2017  Solicitare
45  Solicitare privind majorarea tarifelor reglementate la serviciile de distribuţie a energiei electrice S.A. ”RED Nord-Vest”    22.02.2017  Solicitare
44  Solicitare privind majorarea tarifelor reglementate la serviciile de distribuţie a energiei electrice S.A. „Reţelele Electrice de distribuţie Nord”   22.02.2017  Solicitare
43 Hotarîre privind modificarea şi completarea unor Hotărâri ale Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică   20.02.2017

 Proiect

 AIR

 Tabel de sinteza

 Notă informativă

42  

Regulament cu privire la indicatorii de calitate a serviciilor de distribuție și furnizare a energiei termice

Consultare inițială 16.02.2017

 Proiect de regulament

 Nota informativa

 AIR

 Sinteza recomandărilor

 

41  

 Metodologia de calculare a prețurilor plafon și a tarifelor fixe la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie 

Consultare inițială 13.02.2017

 Proiect de metodologie

 AIR

 Anexă

40  

Regulamentul privind garanțiile de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie

Consultare inițială 30.01.2017

 Proiect de regulament

 AIR

 Notă informativă

 Tabela de sinteză

39  Regulamentul cu privire la garanția de origine pentru energia electrică produsă în regim de cogenerare de înaltă eficiență Consultare inițială 30.01.2017

 Proiect de regulament

 AIR

 Sinteza recomandarilor

38  Solicitare tarife de furnizare 2017 SA "FEE-Nord" Consultare inițială 23.12.2016  Solicitare
37  Metodologia  de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al energiei electrice Consultare inițială 16.12.2016

Proiect

AIR

36 Solicitare tarife de furnizare 2017 I.C.S. "GAS NATURAL FENOSA FURNIZARE ENERGIE" SRL Consultare inițială 12.12.16 Solicitare
35 Solicitare tarife de distribuție 2017  I.C.S."RED UNION FENOSA" S.A. Consultare inițială 12.12.16 Solicitare
34  Hotarîre privind modificarea şi completarea unor Hotărâri ale Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică Consultare inițială 09.12.16

 Proiect de hotărîre

 Notă informativă

 AIR complex

33 Regulamentului  privind  accesul la rețelele electrice de transport pentru   schimburile transfrontaliere și gestionarea congestiilor în electroenergetic    

Proiect regulament

Nota informativa

anexe

32 Regulamentul privind procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gaze naturale și a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare     

Proiect regulament

Sinteza recomandarilor

31 REGULAMENTUL cu privire la activitatea Consiliului de experţi pe lîngă Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică Consultare repetată 10.04.2016 Proiect Regulament
30 Regulamentului privind accesul la reţelele de transport al gazelor naturale şi referitor la gestionarea congestiilor Consultare inițială 09.30.2016

Notă informativă

AIR

Proiect regulament

29

Regulamentul cu privire la indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

Consultare inițială 09.30.2016

Notă informativă

AIR

Proiect regulament

Sinteza

28

Nota informativă privind tarifele de livrare a energiei termice consumatorilor finali de către S.A. „Termoelectrica” în anul 2016

  13.09.2016

 

Notă informativă

Structura proiectului tarifului pentru  energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Termoelectrica” pentru anul 2016

 

27

Solicitarea S.A. „Termoelectrica” de ajustare a tarifelor la energia electrică și cea termică

 

Recomandările pe marginea prezentei cereri, supusă consultării publice, pot fi expediate pe adresa electronică: tmoraru@anre.md, la numărul de telefon: 852- 924 (persoana de contact: Tatiana Moraru) sau fax: 852-900, sau pe adresa: str. Columna, 90, mun. Chişinău.

Consultare inițială 09.09.2016

Cererea S.A. „Termoelectrica”:

 Pag. 1, Pag. 2, Pag. 3

Calculul tarifului: 

Tabelul 1

Tabelul 2

Tabelul 3

Tabelul 4

 

26

Regulamentului privind procedurile de achiziţie a bunurilor, a lucrărilor şi a serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licenţe din sectorul electroenergetic, sectorul termoenergetic, sectorul gazelor naturale  şi a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare

Consultare repetată 16/08/2016

AIR

Notă informativa

Proiect

Sinteza recomandari

25

Proiectul de modificare și completare a Metodologiei formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere,

Consultare inițială 10/08/2016

AIR

Notă informativă

Anexa

Proiect de modificare și completare a Metodologiei

Proiect Metodologie

24 Regulamentul privind furnizarea energiei termice Consultare inițială 09/08/2016

AIR

Sinteză

Proiect Regulament

23

Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice

Consultare inițială 01/08/2016

Nota informativă

AIR

Proiect Regulament

Tabel de sinteza

22

 Proiectul  metodologiei formării  și  aplicării  prețurilor  la  produsele  petroliere

  19/02/2016

 Metodologia formării  și  aplicării  prețurilor  la  produsele  petroliere

Nota Informativă

AIR

Sinteza obiecțiilor Metodologia prețuri produse petroliere 

21 Proiectul Regulamentului privind principiile de planificare, efectuare şi aprobare, în scopuri tarifare, a investiţiilor în sectorul energetic. Consultare inițială 18/02/2016

Analiza preliminara a impactului de reglementare

Nota informativă

Proiectul Regulamentului

Anexa

Tabel de sinteză

20 Examinareaproiectul Metodologiei de calculare, de aprobare şi de aplicare a tarifelor reglementate pentru  serviciile auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul electroenergetic. Consultare inițială 22/01/2016

 Proiect

 AIR

 Notă informativă

19 Examinarea proiectului de modificare a Metodologiei de calculare și aplicare a tarifelor reglementate la gazele naturale. Consultare inițială 21/12/2015

Proiect de modificare

AIR

Sinteza recomandărilor

18 REGULAMENTUL PRIVIND FURNIZAREA ENERGIEI TERMICE Consultare inițială 11/25/2015

Notă informativă

AIR

Proiect regulament

17

Reexaminarea noilor tarife la gazele naturale aprobate la 18 iulie 2015

Sedinta publica 11/12/2015

Solicitare tarife Moldovagaz.

Costurilor de bază pentru întreprinderile societăţii pe acţiuni moldo-ruse “Moldovagaz”.

Cheltuielile  operatorului  rețelei  de  transport  al  gazelor  naturale  stabilite  pentru  primul  an,  anul  de  bază,  de valabilitate  a  Metodologiei  de  calculare  și  aplicare  a  tarifelor  reglementate  la  gazele  naturale.

Hotărîrile cu privire la rezultatele controlului  activităţii reglementate a SRL”Moldovatransgaz” :

461

489

479

484

16 REGULAMENTUL cu privire la activitatea Consiliului de experţi pe lîngă Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică. Consultare inițială 11 noiembrie 2012

Proiect de Regulament al Consiliului de experti

 Proiect final

15  Rapoarte Audit Dezbateri publice  30 octombrie 2015

Raportul de audit asupra calculelor noilor tarife la energia electrică prezentat de:

RED Union Fenosa (en)

Gas Natural Fenosa Furnizare Energie. (en)

Î.S. Moldelectrica

RED Nord- Vest

RED Nord

Furnizare Energie Electrică Nord

 

14

Proiectul Regulamentului cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă.

consultare inițială   09 aprilie 2015

Analiza impactului de reglementare

Proiectul Regulamentului

13 Solicitare tarife Moldovagaz consultare inițială  23 martie 2015

Solicitare tarife Moldovagaz

 

12 Solicitare tarife de distributie Union Fenosa consultare inițială  18 martie 2015

Solicitare tarife de distribuție

 

11 Solicitare tarife de furnizare Gas Natural Fenosa consultare inițială  18 martie 2015

Solicitare tarife de furnizare

 

10 Proiectul Metodologiei de determinare, aprobare si aplicare a tarifelor la serviciile auxiliare furnizate de operatori Consultare inițianlă 4 martie 2015

Proiectul Metodologiei

AIR

Sinteza propunerilor 

9 Proiectului de modificare și completare a Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice aprobat prin Hotărârea ANRE nr. nr. 406 din 25.05.2011 Consultare inițianlă 19 ianuarie 2015

Proiectul de modificare a Regulamentului

AIR

Sinteza recomandărilor 

8 Proiectul Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare Consultare inițianlă 17 noiembrie 2014

Proiectul Regulamentului

AIR

8Sinteza propunerilor

7 Proiectul de modificare a Metodologiei determinării, aprobării şi aplicării tarifelor la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie şi biocombustibil aprobată prin Hotărîrea Consiliului de Administrație ANRE nr. 321 din 22.01.2009

Consultare inițială

31 octombrie 2014

Proiectul hotărârii de modificare a Metodologiei

AIR

6 Proiectului Regulamentului privind procedurile de achiziţii ale bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licenţe din sectorul electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale  şi a operatorilor sistemelor  publice de alimentare cu apă şi de canalizare. Consultare inițială 22 octombrie 2014

Proiectul Regulamentului

AIR

Sinteza recomandarilor

5 Proiectul Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate Consultare inițială 26 august 2014

Proiectul Metodologiei apa

AIR 

Sinteza recomandarilor

4

Proiectul Metodologiei formării şi aplicării prețurilor la produsele petroliere

Consultare iniţială

15 august 2014

Proiect Metodologie produse petroliere (doc)

Notă

3 Proiectul Metodologiei de calculare, aprobare și ajustare a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a tarifelor reglementate de furnizare a energiei electrice Consultare inițială 15 august 2014

Proiect Metodologie energie electrică (doc)

AIR

2 Proiectul Regulelor pietei energiei electrice Consulatare iniţială 16 iunie 2014

Proiectul

AIR

Sinteză propunerilor

1 Proiectul de modificare si completare a Normelor tehnice ale retelei electrice de transport Consultare 07 noiembrie 2012

Proiectul de modificare

AIR

Sinteza propunerilor