Ce trebuie să întreprindă persoana fizică la procurarea unui imobil care nu este deconectat de la reţeaua electrică?

Pentru evitarea unor eventuale probleme ce ar putea să apară ulterior în relaţiile cu furnizorul de energie electrică, trebuie să se întreprindă următoarele acţiuni:

să-i solicite vânzătorului prezentarea unui certificat, eliberat de  furnizor, prin care ar fi confirmată lipsa datoriilor pentru consumul de energie electrică la locul de consum respectiv;
înainte de a se muta în imobilul respectiv să se adreseze furnizorului pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice şi pentru verificarea echipamentului de măsurare;

pentru a se asigura că echipamentul de măsurare şi sigiliile aplicate  sunt integre (nu sunt deteriorate, falsificate etc.),  ar putea să solicite, din contul său, să fie efectuată verificarea metrologică a echipamentului de măsurare.