Care utilizator de energie electrică poate fi calificat drept subconsumator şi care este tariful energiei electrice pe care îl achită un subconsumator?

Subconsumator este considerat persoană fizică sau persoană juridică ale cărei instalaţii electrice sunt racordate la instalaţiile electrice ale unui consumator şi are încheiat cu acesta contract de alimentare cu energie electrică. Consumatorul este în drept să transmită energie electrică subconsumatorului, numai cu acordul prealabil în scris al furnizorului, cu respectarea strictă a prevederilor Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice. Subconsumatorul nu are niciun fel de relaţii cu furnizorul de energie electrică şi acesta nu are dreptul să se implice în relaţiile dintre consumator şi subconsumator. Costul unui kWh de energie electrică este prevăzut în contractul încheiat între consumator şi subconsumator  şi este constituit din tariful aprobat de ANRE la care consumatorul poate adăuga o taxă pentru acoperirea parţială a cheltuielilor pentru exploatarea  instalaţiilor electrice ce-i aparţin şi consumului tehnologic.