Care sunt obligaţiile operatorului de rețea în cazul solicitării accesului la echipamentul de măsurare?

Reprezentantul operatorului de rețea este obligat să prezinte consumatorului final legitimaţia de serviciu şi să comunice scopul vizitei atunci când solicită accesul pe proprietatea consumatorului final în scopul controlului echipamentului de măsurare şi a sigiliilor aplicate. Numai în acest caz, consumatorul final este obligat să asigure accesul imediat şi necondiţionat la echipamentul de măsurare şi instalaţiile respective, iar în caz de refuz riscă să fie deconectat conform prevederilor pct.80 lit.c) şi pct.82 lit.c) din Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea gazelor naturale. În procesul de efectuare a controlului, consumatorul sau reprezentantul acestuia trebuie să fie mereu prezent lângă reprezentantul furnizorului pentru a urmări acţiunile acestuia. Dacă reprezentantul furnizorului solicită semnarea unui act, consumatorul sau reprezentantul acestuia nu trebuie să semneze actul respectiv până nu studiază bine conţinutul acestuia. În cazul în care se invocă faptul că au fost depistate careva nereguli, consumatorul trebuie să solicite să-i fie demonstrate neregulile depistate. În actul de depistare a încălcărilor clauzelor contractuale este prevăzută rubrica pentru explicaţii în care consumatorul poate să înscrie toate obiecţiile referitoare la  întocmirea actului.