Care sunt obligaţiile furnizorului la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale cu consumatorul casnic?

Orice persoană fizică sau juridică, a cărei instalaţie de utilizare este racordată la reţeaua de gaze naturale sau care a depus cerere de racordare la reţeaua de gaze naturale şi a îndeplinit condiţiile prevăzute în avizul de racordare, este în drept să solicite furnizorului încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale. Furnizorul este obligat să încheie contractul de furnizare a gazelor naturale, fără discriminare, cu orice solicitant din teritoriul autorizat, care a îndeplinit toate condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul Regulament. Furnizorul este obligat să încheie contractul de furnizare a gazelor naturale şi cu solicitantul care deţine un imobil în baza altui drept decât cel de proprietate, cu dreptul de a consemna în contractul de furnizare a gazelor naturale condiţia de plată preventivă a consumului lunar de gaze naturale, efectuând ulterior recalcularea conform indicaţiilor echipamentului de măsurare.