Care sunt consecinţele atunci când consumatorul final racordează neautorizat aparate de utilizare sau majorează neautorizat consumul de gaze?

În cazul depistării de către furnizor sau operatorul de reţea a majorării neautorizate a debitului sumar sau a racordării unor aparate de utilizare, fără acordul acestora, fapt care  duce la depăşirea diapazonului de măsurare a echipamentului de măsurare sau modificarea indicilor de facturare în cazul lipsei echipamentului de măsurare, furnizorul demonstrează consumatorului final că modificarea debitului sumar sau racordarea unor aparate de utilizare a dus la erori de facturare în defavoarea sa şi îl anunță că îi va recalcula consumul de gaze naturale, luând în consideraţie indicii corecţi de facturare și eroarea echipamentului de măsurare. Recalculările se fac pentru un termen ce nu poate depăși un an.