Care este termenul de contestare a actului de depistare a încălcărilor contractuale, întocmit de furnizor?

Consumatorul este în drept să conteste actul de depistare a încălcării clauzelor contractuale, adresându-se cu o cerere prealabilă la furnizor (organul emitent) în termen de 30 de zile din ziua în care i-a fost comunicat despre existența acestui act. Cererea prealabilă se examinează de către organul emitent în termen de 30 de zile. Dacă consumatorul nu este de acord cu răspunsul organului emitent sau n-a primit răspuns în termenul stabilit, el are dreptul să conteste  actul la ANRE sau în instanţa de judecată în termenele prevăzute de art.14 din Legea cu privire la contenciosul administrativ nr.793-XIV din 10.02.2000. De asemenea, consumatorul este în drept să conteste, în limitele termenului de prescripţie (3ani), factura pentru consumul de gaze naturale, emisă de furnizor în baza actului de depistare a încălcării clauzelor contractuale care au dus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a volumului de gaze naturale consumate.