Care este procedura de reparare a pagubelor materiale şi morale, suportate de consumator din cauza şocului de tensiune ce a avut loc în reţeaua electrică a furnizorului?

În cazul deteriorării receptoarelor electrice ale consumatorului casnic, repararea pagubelor materiale are loc cu respectarea următoarelor condiţii:

consumatorul a depus la furnizor o cerere în scris în termen de 5 zile lucrătoare de la data apariţiei evenimentului care a produs deteriorarea receptoarelor electrice;
analiza efectuată în comun de către consumator, furnizor (unitatea de distribuţie) şi Inspectoratul Energetic de Stat, care este invitat de către furnizor, constată faptul producerii şocului sau a golului de tensiune, invocat de consumator, care a cauzat deteriorarea receptoarelor electrice ale consumatorului;
consumatorul casnic a prezentat furnizorului documente care confirmă suma cheltuielilor achitate pentru reparaţia receptoarelor electrice efectuată de o persoană autorizată.

Divergenţele cu privire la repararea pagubelor materiale care nu pot fi soluţionate de părţile contractante, se soluţionează în conformitate cu prevederile art. 1416 din Codul civil, publicat în MO nr. 82-86/661 din 22.06.2002,  în instanţa de judecată.

Reparaţia prejudiciului moral se efectuează în conformitate cu clauzele  art. 1422 din Codul civil, în care se prevede că în cazul în care persoanei i s-a cauzat un prejudiciu moral, instanţa de judecată are dreptul să oblige persoana responsabilă la reparaţia prejudiciului prin echivalent bănesc.