Are dreptul furnizorul să solicite plată pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice?

Încheierea, prelungirea sau suspendarea acţiunii contractului de furnizare a energiei electrice este efectuată gratis de către furnizor. Furnizorul nu este în drept  să ceară anumite plăţi de la consumator (solicitant) pentru executarea acestor lucrări.