Are dreptul furnizorul să calculeze penalităţi atunci când factura de plată nu este achitată la timp?

Furnizorul este în drept să aplice penalitate consumatorilor pentru fiecare zi de întârziere a plăţii pentru gazele naturale  consumate, începând cu prima zi după data-limită de plată a facturii, suma penalităţilor fiind prezentată într-o factură separată. Penalitatea poate fi aplicată numai atunci când este prevăzută în contractul de furnizare a energiei electrice, încheiat între părţi.