Anunț / Parlamentul Republicii Moldova

5 Iulie 2019

Comisia economie, buget şi finanţe anunţă despre organizarea concursului de selectare a candidaţilor la o funcţie de Director al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică. Candidaţii vor depune dosarele complete la Comisia economie, buget și finanțe pe adresa: MD-2073, municipiul Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.105 (sediul Parlamentului), etajul 5, biroul 521 sau la adresa electronică - ceb@parlament.md., în perioada 03.07.2019- 03.08.2019, în zilele de luni-vineri, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare, între orele 08:00-17:00. Regulamentul privind procedura de organizare şi desfăşurare a concursului, aprobat prin Decizia CEB nr.54 din 03 iulie 2019 este publicat pe pagina web a Parlamentului Republicii Moldova.