Anunţuri

 

ANUNȚ

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță inițierea procedurii de consultare publică a Proiectului Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice.
Propunerile și recomandările la proiectul Normele de securitate la exploatarea instalațiilor electrice pot fi depuse până la data de 18 februarie 2019, la sediul Agenției, mun. Chișinău, str. Columna, 90 sau în formă electronică pe adresa agorodenco@anre.md.       
Proiectul Normelor poate fi accesat pe pagina web a Agenției: www.anre.md, la rubrica Transparență decizională/Consultări Publice sau la sediul Agenţiei.

 

 

ANUNȚ

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță inițierea procedurii de consultare publică a Analizei Impactului de Reglementare (AIR) și a Proiectului Metodologiei de calculare a plăților pentru dezvoltarea, modernizarea, exploatarea și/sau întreținerea obiectelor de infrastructură energetică de importanță strategică.  

Propunerile și recomandările la proiectul Metodologiei de calculare a plăților pentru dezvoltarea, modernizarea, exploatarea și/sau întreținerea obiectelor de infrastructură energetică de importanță strategică și AIR pot fi expediate Agenției sau depuse la sediul acesteia (mun. Chișinău str.Columna 90,) și în formă electronică pe adresa  vturcanu@anre.md pînă la data de 29.06.2018   

Proiectul Metodologiei de calculare a plăților pentru dezvoltarea, modernizarea, exploatarea și/sau întreținerea obiectelor de infrastructură energetică de importanță strategică și Analiza  Impactului de Reglementare pot fi accesate pe pagina web a Agenției: www.anre.md, la rubrica Transparența decizională / Consultări Publice, sau la sediul Agenţiei.   

 ANUNȚ        

  Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță inițierea procedurii de consultare publică a Analizei Impactului de Reglementare și a Proiectului Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil.

Propunerile și recomandările la proiectul Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil și AIR pot fi depuse până la data de 30 aprilie 2018, la sediul Agenției, mun. Chișinău, str. Columna, 90 sau în formă electronică pe adresa sstici@anre.md.       

Proiectul Regulamentului și Analiza Impactului de Reglementare pot fi accesate pe pagina web a Agenției: www.anre.md, la rubrica Transparență decizională/Consultări Publice sau la sediul Agenţiei.

ANUNȚ

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică vă invită la masa rotundă, cu genericul „Ziua mondială a protecției drepturilor consumatorului”. La eveniment sunt invitați consumatori, ONG-urile care activează în domeniul protecției consumatorilor în sectoarele reglementate de Agenție și alți doritori.

Evenimentul va avea loc la data de 15 martie, ora 10.00, str. Columna 90, et. 2 sala de ședințe, sediul ANRE.

Pentru o bună desfășurare a mesei rotunde, cu titlu de recomandare, propunem persoanelor interesate de a anunța în prealabil Agenția. Înregistrarea poate fi efectuată prin apel la 0 22 852-914 sau 079 2222 90 sau prin e-mail: astraistari@anre.md.

ANUNȚ

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță pentru miercuri, 7 martie, ora 10:00, str. Columna 90, etajul 2, sala de ședință, desfășurarea unei dezbateri publice în cadrul căreia se vor examina tarifele și prețurile reglementate la gazele naturale pentru anul 2018.

La ședință sunt invitați cetățenii, asociațiile constituite în corespundere cu legea, alte părți interesate.

Propunerile privind prețurile și tarifele reglementate, pot fi consultate pe pagina web oficială a ANRE: www.anre.md, secțiunea Transparență decizională/Consultări publice.

Anunț privind selectarea membrilor Consiliului de experți

      În temeiul Hotărîrii Consiliului de administrație al ANRE nr. 354/2016 din 27.12.2016 privind aprobarea Regulamentului  cu privire la activitatea Consiliului de experți pe lângă Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (poate fi accesat  aici), se anunță concurs pentru selectarea membrilor Consiliului de experți.

      Pot candida la concursul anunțat pentru selectarea membrilor Consiliului de experți, profesioniști și reprezentanții mediului academic care au o vechime în muncă de cel puțin 10 ani în sectoarele reglementate de Agenție.

     Persoanele interesate vor depune în mod obligatoriu Curriculum Vitae și copia documentelor ce confirmă experiența profesională.

    Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs  este 03.02.2017, ora 17-00.

     Locul depunerii documentelor pentru participarea la concurs: mun. Chișinău, str. Columna  90, bir. 202, tel. 0 22 852 948  sau la următoarea adresă de e-mail: aplesca@anre.md

 

ANUNȚ

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță inițierea procedurii de consultare publică a Proiectului de modificare şi completare a Metodologiei formării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație ANRE nr.102 din 31.03.2016.

Propunerile și recomandările pe marginea Proiectului privind modificarea şi completarea Metodologiei formării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere și AIR pot fi expediate până la data de 23 august 2016 în adresa dnei Elena Stratulat (adresa electronică estratulat@anre.md, număr de telefon 022 852 926) sau pot fi depuse la sediul Agenţiei (str.Columna 90, Chişinău).

Proiectul privind modificarea şi completarea Metodologiei formării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere, AIR şi Nota informativă pot fi consultate pe pagina web a Agenţiei : www.anre.md, secțiunea Transparenţa decizională/Consultări publice, sau la sediul Agenţiei.

 

ANUNȚ

              Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, Vă aduce la cunoştinţă, că începând cu 01 august 2016, este iniţiată procedura de consultare publică şi avizare a Proiectului Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice. Recomandările pe marginea proiectului și Analizei preliminare a impactului de reglementare pot fi expediate până la data de  15 august 2016 în adresa domnului Ţurcanu Veaceslav (adresa electronică vturcanu@anre.md, număr de telefon 0-22852934) sau pot fi depuse la sediul Agenţiei (str.Columna 90, Chişinău).

              Proiectul Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice, nota informativă și AIR pot fi consulatate pe pagina web a Agenţiei : www.anre.md, secțiunea Transparenţa decizională/consultări publice, sau la sediul Agenţiei.

 

ANUNȚ

Prin prezenta, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, Vă informează, cu privire la modificarea agendei şedinţei publice a Consiliului de Administraţie din 10 iunie 2016. În acest sens, Vă comunicăm despre excluderea din ordinea de zi a subiectului, privind examinarea proiectului  Regulamentului privind procedurile de achiziție, de către operatori, a bunurilor, a lucrărilor și a serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licențe din sectorul electroenergetic, sectorul termoenergetic, sectorul gazelor naturale și a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.

 

ANUNȚ

Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță pentru simbata, 12 martie curent, convocarea unei ședințe publice la care va fi examinat proiectul de actualizare a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie şi furnizare a energiei electrice livrată consumatorilor finali de către ÎCS „RED Union Fenosa” SA, ÎCS „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” SA , „RED Nord” SA, „RED Nord - Vest” SA si „FEE-NORD” S.A. Evenimentul va avea loc, cu începere de la ora 10.00, în incinta ANRE (str. Columna, 90, et. 2, sala de şedinţe).

La ședința publică sunt invitați reprezentanți ai structurilor de stat şi organizaţiilor neguvernamentale interesate, operatorii de pe piața de energie electrică, experți în domeniul energetic, jurnalişti, alte persoane interesate.

Nota informativă despre proiectul de actualizare a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie şi furnizare a energiei electrice livrată consumatorilor finali poate fi consultată pe pagina web oficială a ANRE : www.anre.md, secțiunea Transparentă decizională/Proiecte supuse aprobării.

Tarifele în vigoare de distribuţie și furnizare a energiei electrice livrată consumatorilor finali au fost aprobate de către ANRE la 18 iulie 2015.

 

ANUNȚ

          Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță inițierea procedurii de consultare publică a Analizei Impactului de Reglementare (AIR) și a Proiectului Metodologiei  de calculare, de aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul electroenergetic.

Propunerile și recomandările la proiectul Metodologiei de calculare, de aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul electroenergetic și AIR pot fi expediate Agenției sau depuse la sediul acesteia (mun. Chișinău str.Columna 90,) și în formă electronică pe adresa  vturcanu@anre.md, până la data de 10 februarie 2016.

Proiectul Metodologiei  de calculare, de aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul electroenergetic și Analiza  Impactului de Reglementare pot fi accesate pe pagina web a Agenției: www.anre.md, la rubrica Transparența decizională / Consultări Publice, sau la sediul Agenţiei.

 

ANUNŢ

Asociația Regională a Regulatorilor din Domeniul Energetic (ERRA) anunță organizarea unui curs de instruire la tema “Reglementarea surselor regenerabile”

Acest curs de 5 zile are ca drept obiectiv instruirea participanților în materie de reglementare a resurselor regenerabile care afectează activitatea companiilor din domeniul energetic și a celora care la rîndul lor reglementează acest segment. Training-ul va fi divizat în trei module: i) promovarea reglementării resurselor regenerabile; ii) funcționarea piețelor emergente de gaze de seră; iii) instrumentele regulatorii pentru controlul și monitorizarea poluării de către companiile din domeniul energetic.

Traning-ul se va desfașura la data de 22-26 februarie 2016.

Pentru mai multă informație accesați : http://erranet.org/Training/Intermediate_Advanced_Training/Renewables_2016

ANUNŢ

 

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică aduce la cunoștință că, începînd cu 01.01.2016, conform legislației în vigoare, clienții băncilor comerciale din republica Moldova la efectuarea/recepționarea transferurilor în lei moldovenești vor utiliza codul IBAN (Internetional Bank Account Number) în locul conturilor curente.

În această ordine de idei, vă rugăm să indicați în ordinele de plată, facturi și alte documente începînd cu data de 01 ianuarie 2016 :

 Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică

Cod fiscal 1006601003566

IBAN MD66AG000000022511516118

BC “Moldova-Agroindbank’’ S.A. fil.7 Chișinău

Codul Băncii: AGRNMD2X415

ANUNŢ

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică anunță pentru luni 22 septembrie ora 1400  organizarea unei şedinţe de lucru în scopul examinării propunerilor şi obiecţiilor la proiectul de modificare și completare a Metodologiilor de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a tarifelor reglementate de furnizare a energiei electrice, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRE nr. 497 din 20 decembrie 2012.

Proiectului Hotărîrii cu privire la modificarea şi completarea Metodologiilor de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a tarifelor reglementate de furnizare a energiei electrice, poate fi accesat pe pagina web a Agenţiei: www.anre.md, la rubrica Transparență decizională/ consultări publice, sau la sediul Agenţiei.

ANUNŢ

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică aduce la cunoştinţa publicului, că la data de  23 septembrie ora 1000, va avea loc o şedinţă de lucru în scopul examinării propunerilor şi obiecţiilor la proiectul Metodologiei formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere.

Proiectului Metodologiei formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere si materialele informative pot fi accesate pe pagina web a Agenţiei: www.anre.md, la rubrica Transparență decizională/ consultări publice, sau la sediul Agenţiei.