ANRE anunță inițierea constituirii Consiliului de experți

3 Iunie 2019

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică aduce la cunoștință publicului că în scopul constituiri Consiliului de experţi al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de constituire și atribuțiile Consiliului de experţi al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, persoanele care corespund cerințelor prevăzute de Regulament și consideră oportun să facă parte din Consiliul de experți, pot expedia Agenției o solicitare la poșta electronică a Agenției (anre@anre.md), până la data de 14 iunie 2019.