ANRE anunță ședință publică

24 Mai 2019

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță pentru vineri, 31 mai 2019, ora 10:00, str. Columna 90, etajul 2, sala de ședință, desfășurarea ședinței publice în cadrul căreia vor fi examinate și supuse aprobării următoarele proiecte de hotărâri:

  • Cu privire la aprobarea Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice;
  • Cu privire la aprobarea Regulamentului privind furnizarea energiei electrice.
  • Proiectul hotărârii privind costurile de bază ale operatorului sistemului de distribuție S.A. ,,RED Nord” pentru primul an de valabilitate a Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice.

Proiectele menționate, pot fi consultate pe pagina web oficială a ANRE: www.anre.md, secțiunea Transparență decizională/Proiecte supuse aprobării.