ANRE anunță ședință publică

15 Aprilie 2019

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță pentru vineri, 19 aprilie 2019, ora 10:00, str. Columna 90, etajul 2, sala de ședințe, desfășurarea ședinței publice în cadrul căreia vor fi examinate și supuse aprobării următoarele proiecte de acte normative:

  • Regulamentul privind racordarea la reţelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale;
  • Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale;
  • Aprobarea costurilor de bază aferente serviciului de livrare a energiei termice de către Î.M. „Termogaz-Bălți”.

Proiectele menționate, pot fi consultate pe pagina web oficială a ANRE: www.anre.md, secțiunea Transparență decizională/Proiecte supuse aprobării.