Activităţi licenţiate pe piaţa energiei regenerabile

 

Ultima actualizare: 14.02.2017

Nr.

Genul de activitate

Termenul de valabilitate a licenţei

Cuantumul

taxei pentru licenţă

1

Producerea energiei electrice din surse regenerabile 

25 ani

3250 lei

2

Producerea energiei termice din surse regenerabile

25 ani

3250 lei

3

Producerea biogazului ce urmează a fi livrat în reţelele de gaze naturale

25 ani

3250 lei

4

Producerea biocarburantului ce urmează a fi procurat de importatorii de produse petroliere principale

25 ani

3250 lei

 

Notă:

Taxele pentru eliberarea, reperfectarea licenţei şi/sau eliberarea copiei de pe aceasta pentru genurile de activitate indicate în tabel sunt stabilite de lege şi se varsă la bugetul de stat.(Art. 18 alin. (8) din  Legea 451/30.07.2001).

Taxa pentru reperfectarea licenţei şi/sau eliberarea copiei de pe aceasta se stabileşte în proporţie de 10 la sută din taxa pentru eliberarea acesteia, dar nu mai mult de 585 de lei, iar a duplicatului licenţei –  de 585 de lei. În cazul reperfectării licenţei, taxa pentru eliberarea copiei autorizate de pe aceasta nu se percepe, cu excepţia extinderii activităţii licenţiate pe o adresă nouă (filială, subdiviziune). (Art. 18 alin. (6) din  Legea 451/30.07.2001).

 

 

Informație prezentată de Departamentul licențiere, monitorizare și control a activităților licențiate