Activităţi licenţiate pe piaţa energiei electrice

Ultima actualizare: 18/08/2016

Nr.

Genul de activitate

Termenul de valabilitate a licenţei

Cuantumul

taxei pentru licenţă

1

Producerea energiei electrice

25 ani

3250 lei

2

Operarea pieţei energiei electrice

10 ani

3250 lei

3

Transportul energiei electrice

25 ani

3250 lei

4

Conducerea centralizată a sistemului electroenergetic

25 ani

3250 lei

5

Distribuţia energiei electrice

25 ani

3250 lei

6

Furnizarea energiei electrice

10 ani

3250 lei

Notă:

Taxele pentru eliberarea, reperfectarea licenţei şi/sau eliberarea copiei de pe aceasta pentru genurile de activitate indicate în tabel sunt stabilite de lege şi se varsă la bugetul de stat. (Art. 18 alin. (8) din  Legea 451/30.07.2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător).

Taxa pentru reperfectarea licenţei şi/sau eliberarea copiei de pe aceasta se stabileşte în proporţie de 10 la sută din taxa pentru eliberarea acesteia, dar nu mai mult de 585 de lei, iar a duplicatului licenţei –  de 585 de lei. În cazul reperfectării licenţei, taxa pentru eliberarea copiei autorizate de pe aceasta nu se percepe, cu excepţia extinderii activităţii licenţiate pe o adresă nouă (filială, subdiviziune). (Art. 18 alin. (6) din  Legea 451/30.07.2001).

Informaţie prezentată de Departamentul Juridic şi Licenţiere