Acte necesare pentru eliberarea autorizației

 

Borderoul documentelor necesare a fi anexate la cererea pentru acordarea autorizației de import al motorinei (word)