Şedinţe publice

ANRE anunță ședință publică

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță pentru luni, 11 martie 2019, ora 10:00, str. Columna 90, etajul 2, sala de ședință, desfășurarea ședinței publice în cadrul căreia vor fi examinate și supuse aprobării următoarele subiecte:

 • Regulamentul  pentru operarea sistemului de distribuție închis al energiei electrice;
 • Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 282/2016 din 11.11.2016;
 • Metodologia formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere.

Proiectele menționate, pot fi consultate pe pagina web oficială a ANRE: www.anre.md, secțiunea Transparență decizională/Proiecte supuse aprobării.

 

 

 

ANRE anunță ședință publică

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță pentru vineri, 9 noiembrie 2018, ora 10:00, str. Columna 90, etajul 2, sala de ședință, desfășurarea ședinței publice în cadrul căreia vor fi examinate și supuse aprobării următoarele subiecte:

 • Regulamentul privind dirijarea prin dispecerat a sistemului electroenergetic;
 • Metodologia de calculare a tarifului pentru operarea sistemul de distribuție închis al energiei electrice;
 • Proiectul de modificare a Metodologiei formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 102/2016  din  31 martie 2016.

Proiectele menționate, pot fi consultate pe pagina web oficială a ANRE: www.anre.md, secțiunea Transparență decizională/Proiecte supuse aprobării.

 

 

ANRE anunță ședință publică

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță pentru miercuri, 17 octombrie 2018, ora 10:00, str. Columna 90, etajul 2, sala de ședință, desfășurarea ședinței publice în cadrul căreia vor fi examinate și supuse aprobării următoarele subiecte:

 • ora 10:00 - proiectul de aprobare a tarifului de livrare a energiei termice consumatorilor finali de către Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” pentru anul 2018;
 • regulamentul privind sistemul de distribuție închis al gazelor naturale;
 • regulamentul privind furnizarea gazelor naturale;
 • regulamentul privind racordarea la rețelele de gaze naturale și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale.
 • ora 11:00 - regulamentul privind procedurile de prezentare și examinare a cererilor titularilor de licență privind prețurile și tarifele reglementate.
 • ora 14:00 - privind costurile de bază ale operatorului sistemului de distribuție Î.C.S. ,,RED Union Fenosa” S.A. pentru primul an, anul de bază, de valabilitate a Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice".

Proiectele menționate, pot fi consultate pe pagina web oficială a ANRE: www.anre.md, secțiunea Transparență decizională/Proiecte supuse aprobării.

 

ANRE anunță ședință publică

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță pentru vineri, 05 octombrie 2018, ora 10:00, str. Columna 90, etajul 2, sala de ședință, desfășurarea ședinței publice în cadrul căreia vor fi examinate și supuse aprobării următoarele subiecte:

 • Proiectul valorilor costurilor de bază pentru anul 2018 pentru activitatea reglementată de furnizare a energiei electrice prestată de către "Furnizarea energiei Electrice Nord" S.A.;
 • Privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate prestat de Î.M. „DPGCL din or. Fălești.”

Proiectele menționate, pot fi consultate pe pagina web oficială a ANRE: www.anre.md, secțiunea Transparență decizională/Proiecte supuse aprobării.

 

ANRE anunță ședință publică la care vor fi examinate mai multe proiecte de acte normative

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță pentru vineri, 28 septembrie 2018, ora 09:00, str. Columna 90, etajul 2, sala de ședință, desfășurarea ședinței publice în cadrul căreia vor fi examinate și supuse aprobării următoarele subiecte:

 • Proiectul valorilor costurilor de bază pentru anul 2018 pentru activitatea reglementată de furnizare a energiei electrice prestată de către ICS Gas Natural Fenosa Furnizare Energie;

 • Metodologia de calculare, aprobare şi aplicare a tarifelor reglementate pentru  serviciile auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul electroenergetic;

 • Cu privire la modificările ce se introduc în Anexa la Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr.376/2017 din 28.09.2017;

 • Metodologia de calculare, de aprobare şi de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul gazelor naturale;

 • Proiectul Hotărârii privind impunerea obligației de serviciu public privind furnizarea de utimă opțiune a gazelor naturale;

 • Modificarea Regulamentului cu privire la stabilirea si aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic si a pierderilor de apa in sistemele publice de alimentare cu apa, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.180/2016 din 10 iunie 2016.

Proiectele menționate, pot fi consultate pe pagina web oficială a ANRE: www.anre.md, secțiunea Transparență decizională/Proiecte supuse aprobării.

ANUNŢ

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță pentru joi, 5 aprilie 2018, ora 10:00, str. Columna 90, etajul 2, sala de ședință, desfășurarea ședinței publice în cadrul căreia vor fi examinate și supuse aprobării următoarele subiecte:

 • Normele tehnice ale rețelelor termice;
 • Regulamentul cu privire la dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale;
 • Metodologia de calculare a tarifului pentru operarea sistemului de distribuție închis al gazelor naturale

Proiectele menționate, pot fi consultate pe pagina web oficială a ANRE: www.anre.md, secțiunea Transparență decizională/Proiecte supuse aprobării

 

ANUNŢ

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță pentru data de 23 februarie 2018, ora 10.00, str. Columna 90, etajul 2, sala de ședințe, desfășurarea ședinței publice a Consiliului de administrație în cadrul căreia va fi examinată și supusă aprobării Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către furnizorul de ultimă opțiune și furnizorul serviciului universal.

Proiectul de metodologie nominalizat, poate fi consultat pe pagina web oficială a Agenției: www.anre.md, secțiunea Transparență decizională/Proiecte supuse aprobării.

ANUNŢ

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță pentru joi, 22 februarie 2018, ora 10:00 str. Columna 90, etajul 2, sala de ședință, desfășurarea ședinței publice în cadrul căreia va fi examinată şi supusă aprobării  Metodologia de calculare, aprobare și ajustare a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice.

Proiectul menționat, pot fi consultat pe pagina web oficială a ANRE: www.anre.md, secțiunea Transparență decizională/Proiecte supuse aprobării.

 

ANUNŢ

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță pentru joi, 28 septembrie 2017, ora 14:00, str. Columna 90, etajul 2, sala de ședință, desfășurarea ședinței publice în cadrul căreia vor fi examinate şi supuse aprobării următoarele subiecte:

- Metodologia de determinare a tarifelor fixe şi a prețurilor la energia electrică produsă de producătorii eligibili din surse regenerabile de energie;

- Regulamentul privind garanţiile de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie;

- Solicitarea ÎM „Apă-Canal” Cahul pentru aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare pentru perioada anului 2017.

Proiectele menționate, pot fi consultate pe pagina web oficială a ANRE: www.anre.md. secțiunea Transparență decizională/Proiecte supuse aprobării.

 

 

Notă informativă privind determinarea valorilor maximale ale marjei comerciale specifice aferente comercializării produselor petroliere (click aici)

Piața produselor petroliere 2016 (click aici)

 

Notă informativă privind tarifele la gazele naturale pentru anul 2015. (anexă)

 

Notă informativă privind solicitarea S.A. „RED Nord-Vest”  de aprobare a tarifelor pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei electrice la tarife reglementate. (anexă text_1), (anexă text_2)

 

Notă informativă privind solicitarea S.A. „RED Nord”  de aprobare a tarifelor pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei electrice la tarife reglementate. (anexă text_1), (anexă text_2)

 

Notă informativă privind solicitarea Î.S. „Moldelectrica” de modificare a tarifului pentru serviciul de transport al energiei electrice. (anexă text)

 

Notă informativă privind solicitarea Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A. și Î.C.S. ,,Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L. de aprobare a tarifelor pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei electrice la tarife reglementate. (anexă text_1), (anexă text_2)

 

ANUNŢ

Consiliul de administraţie al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) se întrunește la data de 18 decembrie 2014, ora 13.00, în şedinţă publică pentru examinarea Proiectului Metodologiei cu privire la determinarea valorilor normative a pierderilor de energie termică, de agent termic şi a valorilor indicilor normativi de funcţionare a reţelelor termice cu apă.

Documentele aferente, precum Proiectul Hotărârii ANRE,  Analiza impactului de reglementare (AIR) şi Sinteza recomandărilor - sunt plasate pe pagina electronică a ANRE - www.anre.md, la rubrica Transparenţa Decizională/Proiecte Supuse Aprobării.

 Şedinţa publică a Consiliului de administraţie al Agenţiei va avea loc în incinta Agenţiei, str. Columna 90, mun. Chişinău.

 

ANUNŢ

Consiliul de administraţie al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) se întrunește pe 18 decembrie 2014, ora 10.30, în şedinţă publică pentru examinarea Proiectului Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate.

Documentele aferente, precum Proiectul Hotărârii ANRE,  Analiza impactului de reglementare (AIR) şi Sinteza recomandărilor - sunt plasate pe pagina electronică a ANRE - www.anre.md, la rubrica Transparenţa Decizională/Proiecte Supuse Aprobării.

 Şedinţa publică a Consiliului de administraţie al Agenţiei va avea loc în incinta Agenţiei, str. Columna 90, mun. Chişinău.

 

 

4 august 2014  Consiliul de administraţie al ANRE se întrunește pe 12 august în şedinţă publică