În cazul în care furnizorul întocmeşte actul de depistare a încălcării clauzelor contractuale, care este procedura de efectuare a expertizei asupra contorului şi sigiliilor aplicate lui?

La întocmirea actului de depistare a încălcărilor contractuale operatorul de reţea indică în mod obligatoriu cauza întocmirii actului. În cazul în care se presupune că echipamentul de măsurare este deteriorat, s-a intervenit în echipamentul de măsurare sau au fost violate sigiliile aplicate lui, operatorul este în drept, în prezenţa consumatorului, să demonteze echipamentul de măsurare pentru a fi transmis la constatarea tehnico-ştiinţifică. În astfel de cazuri operatorul este obligat să întocmească actul de demontare în două exemplare (câte unul pentru fiecare parte)  în care să fie indicate numărul şi indicaţiile contorului numărul sigiliilor şi motivul demontării, să împacheteze, să sigileze şi să  înmâneze consumatorului probele demontate pentru a fi transmise la una din instituţiile abilitate în efectuarea constatărilor-tehnico ştiinţifice. Operatorul nu are dreptul să indice la care instituţie trebuie să fie efectuată expertiza, aceasta fiind aleasă de consumator.

În prezent în or. Chişinău sunt abilitate în efectuarea constatărilor tehnico-ştiinţifice asupra integrităţii contoarelor şi sigiliilor aplicate lui următoarele instituţii: Institutul de Expertiză Judiciară al Ministerului Justiţiei, cu sediul pe str. Maria Cibotaru, 2, Centrul de expertize „Cexin”, cu sediul pe str. Independenţei, 10/1, ÎS „Registru”, str. Salcâmilor, 28 şi Direcţia tehnico-criminalistică a Ministerului Afacerilor Interne, str. Ştefan cel Mare, 75. Cheltuielile pentru efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice se achită de partea care a iniţiat-o.

Consumatorul, înainte de efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice, are dreptul să efectueze verificarea metrologică de expertiză a echipamentului de măsurare, cheltuielile fiind suportate de consumator.