În cazul în care furnizorul întocmeşte actul de depistare a încălcării clauzelor contractuale, care este procedura de efectuare a expertizei asupra contorului şi sigiliilor aplicate?

La întocmirea actului de depistare a încălcărilor contractuale operatorul de reţea indică în mod obligatoriu cauza întocmirii actului. În cazul în care se presupune că echipamentul de măsurare este deteriorat, s-a intervenit în echipamentul de măsurare sau au fost violate sigiliile aplicate acestuia, operatorul este în drept, în prezenţa consumatorului, să demonteze echipamentul de măsurare pentru a fi transmis la constatarea tehnico-ştiinţifică. În astfel de cazuri operatorul este obligat să întocmească actul de demontare în două exemplare (câte unul pentru fiecare parte)  în care să fie indicate numărul şi indicaţiile contorului, numărul sigiliilor şi motivul demontării, să împacheteze, să sigileze şi să  înmâneze consumatorului probele demontate pentru a fi transmise la una dintre instituţiile abilitate în efectuarea constatărilor-tehnico ştiinţifice. Operatorul nu are dreptul să indice la care instituţie trebuie să fie efectuată expertiza, aceasta urmând să fie aleasă de consumator. În prezent în or. Chişinău sunt abilitate să efectueze constatări tehnico-ştiinţifice asupra integrităţii contoarelor şi sigiliilor aplicate în cadrul următoarelor instituţii:

Institutul de Expertiză Judiciară al Ministerului Justiţiei (str. Maria Cibotaru, 2);
Centrul de expertize „Cexin” (str. Independenţei, 10/1);
ÎS „Registru” (str. Salcâmilor, 28);
Direcţia tehnico-criminalistică a Ministerului Afacerilor Interne (str. Ştefan cel Mare, 75). Cheltuielile pentru efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice se achită de partea care a iniţiat-o.

Consumatorul, înainte de efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice, are dreptul să efectueze verificarea metrologică de expertiză a echipamentului de măsurare, în cadrul acelorași instituții, cu suportarea cheltuielilor.