În cazul în care este întocmit un act de încălcare a clauzelor contractuale, personalul furnizorului are dreptul să intre în apartament pentru efectuarea inventarierii receptoarelor electrice sau nu?

Personalul furnizorului nu are dreptul să intre în apartament pentru inventarierea receptoarelor electrice fără învoirea proprietarului. În cazul în care consumatorul casnic permite accesul pentru inventariere, recalculul energiei electrice consumate se efectuează în baza puterii şi orelor de funcţionare a receptoarelor, stabilite în anexa nr. 4 din Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, iar în cazul în care consumatorul nu oferă acces pentru inventariere, recalculul se efectuează în baza puterii  întrerupătoarelor automate sau a puterii contractate, furnizorul alegând-o pe cea mai mică. În astfel de cazuri cantitatea de energie electrică calculată în baza puterii contractate sau puterii întrerupătoarelor ar putea să fie relativ mai nare decât cea calculată conform receptoarelor.