În care cazuri operatorul de reţea are dreptul să sisteze furnizarea gazelor naturale fără aviz de deconectare a instalaţiei de utilizare a consumatorului casnic?

Deconectarea instalaţiei de utilizare a consumatorului casnic de la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale poate fi efectuată în cazul:

  • neachitării plăţilor pentru gazele naturale utilizate la locul de consum în decurs de 10 zile calendaristice de la data limită de plată a facturii, prezentată consumatorului casnic;
  • înaintării prescripţiei de către Inspectoratul Principal de Stat pentru Supraveghere Tehnică a Obiectelor Industrial Periculoase;
  • încălcării de către consumatorul casnic a tehnicii securităţii şi regulilor de utilizare a gazelor naturale.

Sistarea furnizării gazelor naturale se efectuează de la robinetul de siguranţă, de la robinetul de contor sau de la robinetul de incendiu. În cazul sistării furnizării gazelor naturale, furnizorul întocmeşte actul de sistare în 2 exemplare, indicând motivul sistării şi acţiunile ce trebuie întreprinse de consumatorul casnic pentru a înlătura încălcările.