În care cazuri furnizorul poate să ceară plată preventivă pentru consumul de gaze naturale?

Furnizorul este în drept să ceară plata preventivă pentru consumul de gaze naturale de la consumatorii finali ale căror instalaţii de utilizare au fost reconectate la reţeaua de gaze naturale după deconectarea acestora pentru neachitarea facturii sau refuzul documentat de a permite accesul personalului furnizorului, al operatorului de reţea la echipamentul de măsurare. De asemenea, furnizorul este în drept să ceară plata preventivă de la consumatorii finali care au încheiat contracte pentru furnizarea gazelor naturale în baza altui drept real, decât cel de proprietate, precum şi de la consumatorii finali faţă de care a fost iniţiată procedura de insolvabilitate, efectuând ulterior recalcularea în baza indicaţiilor reale ale echipamentului de măsurare. Furnizorul îl va elibera pe consumatorul final de plata preventivă în cazul când acesta şi-a onorat obligaţiile de plată pe parcursul unui an.