Acte normative

 • Hotărârea cu privire la aprobarea Regulamentului privind racordarea la reţelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale nr. nr. 112/2019 din 19 Aprilie 2019
  Descarcă fișier ( docx , 67.72 KB )
 • Hotărârea cu privire la aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale nr. nr. 113/2019 din 19 Aprilie 2019
  Descarcă fișier ( docx , 66.3 KB )
 • Regulament privind procedurile de prezentare și de examinare a cererilor titularilor de licențe privind prețurile și tarifele reglementate nr. 286 din 29 Noiembrie 2018
  Descarcă fișier ( docx , 43.21 KB )
 • Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind sistemul de distribuţie închis al gazelor naturale nr. 285 din 23 Noiembrie 2018
  Descarcă fișier ( docx , 30.19 KB )
 • Hotărârea cu privire la aprobarea Regulamentului privind dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale nr. nr. 138/2018 din 05.04.2018 din 23 Noiembrie 2018
  Descarcă fișier ( docx , 45.51 KB )
 • Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare, de aprobare şi de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul gazelor naturale nr. 271 din 23 Noiembrie 2018
  Descarcă fișier ( docx , 91.82 KB )
 • Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifului pentru operarea sistemului de distribuţie închis al gazelor naturale nr. 137 din 23 Noiembrie 2018
  Descarcă fișier ( docx , 32.43 KB )
 • Hotărâre privind suspendarea licenței de furnizare a gazelor naturale eliberate S.R.L. „Cantgaz” și asigurarea furnizării de ultimă opțiune consumatorilor finali nr. nr. 318/2018 din 13 Noiembrie 2018
  Descarcă fișier ( doc , 138 KB )
 • Cu privire la aprobarea Regulamentului privind dirijarea prin dispecerat a sistemului electroenergetic nr. 316 din 09 Noiembrie 2018
  Descarcă fișier ( doc , 138.5 KB )
 • CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE HOTĂRÂRE nr. 157/2018 din 07 mai 2018 Chișinău cu privire la raportările titularilor de licențe din ectoarele electroenergetic și termoenergetic. OSD nr. 157/2018 din 07 Mai 2018

  Formulare pentru OSD

  Anexa Nr.1, Anexa Nr.2, Anexa Nr.7, Anexa Nr.10

  Descarcă fișier ( pdf , 869.97 KB )

Pagini