Despre noi

August 1997

august 1997 - Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a fost creata in anul 1997 prin Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr. 767 in calitate de autoritate permanenta a administratiei publice cu statut de persoana juridica ce nu se subordoneaza unei alte autoritati publice sau private, cu exceptia cazurilor stipulate in legislatie.

Agentia reglementeaza activitatile economice si comerciale in sectoarele electroenergetic, de gaze naturale si produse petroliere prin acordarea de licente, promovarea unei politici tarifare adecvate si protectia drepturilor consumatorilor. In activitatea sa Agentia se conduce de Constitutia Republicii Moldova, Legea cu privire la energia electrica, Legea cu privire la gaze, Legea cu privire la energetica, regulamentul Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energetica si alte acte legislative si normative ale Republicii Moldova.

Iunie 1999

Guvernului Republicii Moldova a aprobat Regulamentul Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energetica.

1999

1999 - functia de stabilire a tarifelor la furnizarea energiei termice pentru SA “Termocom” si fosta ARP “Termocomenergo” este transmisa Primariei municipiului Chisinau si autoritatilor publice locale in proprietatea carora au intrat intreprinderile de termoficare.

2001

Conform Legii privind unele genuri de activitate si Legii privind piata produselor petroliere dreptul de acordare a licentelor pentru activitatile in domeniul mentionat a trecut de la Ministerul Finantelor la ANRE.

2001

Conform Legii privind unele genuri de activitate si Legii privind piata produselor petroliere dreptul de acordare a licentelor pentru activitatile in domeniul mentionat a trecut de la Ministerul Finantelor la ANRE.

Septembrie 1997- septembrie 1998

septembrie 1997- septembrie 1998 - perioada de creare a ANRE, de angajare a personalului, elaborare si promovare a legislatiei necesare pentru activitatea ANRE si a sectoarelor electroenergetice si de gaze naturale, perioada de reorganizare a intreprinderilor electroenergetice in societati pe actiuni

Septembrie 1998

septembrie 1998 - Parlamentul Republicii Moldova a aprobat legile cu privire la energia electrica si cu privire la gazele naturale, care au legiferat activitatea ANRE in domeniul reglementarii de stat a activitatilor de producere, transport, dispecerat, distributie si furnizare a energiei electrice si de gaze naturale pe teritoriul republicii.

1998–2000

1998–2000 - ANRE si-a directionat activitatea spre organizarea in Republica Moldova a unui sistem de reglementare a activitatilor din complexul electroenergetic, elaborind si implementind in practica actele normative necesare pentru acordarea licentelor, aprobarea si aplicarea tarifelor, efectuarea controlului activitatii titularilor de licenta, protectia drepturilor consumatorilor si solutionarea petitiilor parvenite de la consumatori. ANRE a inceput sa activeze in domeniul politicii tarifare in urma adoptarii la 16 ianuarie 1998 de catre Guvern a Hotaririi nr. 41, care a abilitat ANRE cu dreptul de a stabili tarifele la energia electrica, termica si gaze naturale, iar mai tirziu aceasta activitate a fost facilitata si de legile cu privire la energia electrica si cu privire la gaze naturale adoptate de Parlament in septembrie 1998. Reglementarea tarifelor la gaze naturale, energia electrica si energia termica produsa la Centralele electrice de termoficare (CET) locale a fost una dintre principalele si cele mai dificile functii ale ANRE in perioada mentionata

2001

Conform Legii privind unele genuri de activitate si Legii privind piata produselor petroliere dreptul de acordare a licentelor pentru activitatile in domeniul mentionat a trecut de la Ministerul Finantelor la ANRE. Reglementarea tarifelor la gaze naturale, energia electrica si energia termica produsa la Centralele electrice de termoficare (CET) locale a fost una dintre principalele si cele mai dificile functii ale ANRE in perioada mentionataReglementarea tarifelor la gaze naturale, energia electrica si energia termica produsa la Centralele electrice de termoficare (CET) locale.