Documents required to issue the license

I. Pentru obţinerea sau prelungirea licenţei pentru genuri de activitate pe piaţa produselor petroliere, persoana juridică sau persoana fizică depune la ANRE personal, prin scrisoare recomandată sau prin poştă electronică (sub formă de document electronic cu semnătură digitală) o Declaraţie de modelul stabilit de ANRE, semnată de persoana care depune declaraţia. Declaraţia poate fi descărcată de pe pagina electronică a ANRE la adresa www.anre.md ……

II. Solicitanţii licenţelor pentru genurile de activitate importul şi comercializarea cu ridicata a benzinei şi motorinei, importul şi, după caz, comercializarea cu ridicata a gazului lichefiat anexează la declaraţie următoarele documente:

 1. Copia Deciziei privind înregistrarea persoanei juridice (art. 11, alin. (3) din Legea nr.220/19.10.2007 cu privire la înregistrarea persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali).
 2. Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii la ANRE a declaraţiei privind eliberarea/prelungirea licenţei (art.10 din Legea nr.451/30.07.2001).
 3. Demersul organului de control şi supraveghere tehnică de stat privind corectitudinea desfăşurării activităţii în domeniul securităţii industriale (art. 8, alin. (1) din Legea 116/18.05.2012).
 4. Avizul pozitiv de expertiză eliberat de către organismul de expertiză în domeniul securităţii industriale (art. 8, alin. (1) din Legea 116/18.05.2012).
 5. Raportul financiar anual (cu anexele 1, 2, 3, 4, 5 la SNC-5) sau extrasul din contul bancar în cazul iniţierii afacerii (art. 131 din Legea nr. 461/30.07.2001).
 6. Documente ce confirmă dispunere de personal calificat în vederea desfăşurării activităţii pentru care se solicită licenţa (art. 131 din Legea nr. 461/30.07.2001).
 7. Copia buletinului de identitate al conducătorului/managerului.
 8. Acte ce confirmă dreptul de deţinere a depozitelor petroliere proprii sau închiriate pentru păstrarea benzinei şi motorinei, în volum minim de 5000 m3, şi documente ce confirmă deţinerea cuantumului capitalului propriu în valoare de cel puţin 8 mil. lei (art. 13 din Legea nr.461/30.07.2001).
 9. După caz, acte ce confirmă deţinerea depozitelor proprii şi/sau închiriate pentru păstrarea gazului lichefiat în volum minim de 150 m3 (art. 13 din Legea nr. 461/30.07.2001).

III. Solicitanţii licenţelor pentru genurile de activitate importul şi comercializarea cu amănuntul a benzinei şi motorinei, importul şi comercializarea cu amănuntul a gazului lichefiat anexează la declaraţie următoarele documente:

 1. Copia Deciziei privind înregistrarea persoanei juridice (art. 11, alin. (3) din Legea nr.220/19.10.2007 cu privire la înregistrarea persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali).
 2. Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii la ANRE a declaraţiei privind eliberarea/prelungirea licenţei (art.10 din Legea nr.451/30.07.2001).
 3. Demersul organului de control şi supraveghere tehnică de stat privind corectitudinea desfăşurării activităţii în domeniul securităţii industriale (art. 8, alin. (1) din Legea 116/18.05.2012).
 4. Avizul pozitiv de expertiză eliberat de către organismul de expertiză în domeniul securităţii industriale (art. 8, alin. (1) din Legea 116/18.05.2012).
 5. Avizul expertizei ecologice a proiectului staţiei de alimentare (art.21din Legea nr. 461/30.07.2001).
 6. Cartela de înregistrare a maşinii de casă şi control, certificat de atestare metrologică (art. 21din Legea nr. 461/30.07.2001).
 7. Raportul financiar anual (cu anexele 1, 2, 3, 4, 5 la SNC-5) sau extrasul din contul bancar în cazul iniţierii afacerii. (art. 131 din Legea nr.461/30.07.2001).
 8. Documente ce confirmă dispunerea de mijloace tehnice (actul de recepţie finală a staţiei de alimentare) (art. 131din Legea nr.461/30.07.2001).
 9. Documente ce confirmă dispunere de personal calificat în vederea desfăşurării activităţii pentru care se solicită licenţa (art. 131 din Legea nr. 461/30.07.2001).
 10. Copia buletinului de identitate al conducătorului/managerului.

 

Notă:

Toate documentele menţionate mai sus se depun în copie, cu prezentarea originalelor acestor documente pentru confirmarea veridicităţii copiei documentului depus. Datele din documentele şi informaţiile depuse se verifică prin procedura ghişeului unic.

La declaraţia pentru prelungirea licenţei se anexează numai documentele care necesită actualizare sau conţin date diferite de cele prezentate la momentul eliberării licenţei.

Informaţie prezentată de Departamentul Reglementări, Investiţii şi Calitate