Licensed activities

Last updated: 04.11.2013

Nr.

Genul de activitate

Termen de valabilitate a licenţei

Cuantumul taxei anuale pentru licenţă

1

Importul şi comercializarea cu ridicata a benzinei şi motorinei

5 ani

260 000 lei

2

Importul şi comercializarea cu ridicata a gazului lichefiat

5 ani

260 000 lei

3

Comercializarea cu amănuntul a benzinei şi motorinei la staţiile de alimentare

5 ani

26 000 lei – pentru fiecare staţie amplasată în municipii, centre raionale, oraşe, de-a lungul drumurilor naţionale;

13 000 lei – pentru fiecare staţie amplasată în localităţi săteşti, de-a lungul drumurilor, cu excepţia drumurilor naţionale.

4

Comercializarea cu amănuntul a gazului lichefiat la staţiile de alimentare

5 ani

13 000 lei – pentru fiecare staţie de alimentare cu gaz lichefiat

Notă:

Taxele pentru licenţă sunt stabilite în pct.5 din Anexa la Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător 451/30.07.2001, modificată prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 158/05.07.2012

Taxa anuală pentru licenţă la comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere (pentru fiecare staţie) poate fi achitată trimestrial, în rate egale (nota din Anexa la Legea nr.451/30.07.2001)

Taxele pentru eliberarea, reperfectarea licenţei şi/sau eliberarea copiei de pe aceasta pentru genurile de activitate indicate în tabel sunt stabilite de lege şi se varsă la bugetul de stat. (Art. 18 alin. (8) din Legea 451/30.07.2001)

Taxa pentru reperfectarea licenţei şi/sau eliberarea copiei de pe aceasta se stabileşte în proporţie de 10 la sută din taxa pentru eliberarea acesteia, dar nu mai mult de 585 de lei, iar a duplicatului licenţei – de 585 de lei. În cazul reperfectării licenţei, taxa pentru eliberarea copiei autorizate de pe aceasta nu se percepe, cu excepţia extinderii activităţii licenţiate pe o adresă nouă (filială, subdiviziune). (Art. 18 alin. (6) din Legea 451/30.07.2001).