Inspections

Ultima actualizare: … mai

În ultimii doi ani, Consiliul de Administraţie al ANRE nu a aprobat hotărâri privind rezultatele controalelor asupra activităţii operatorilor care prestează servicii publice de alimentare cu energie termică prin sistemele centralizate.  

Informaţie prezentată de Secţia control