Licensed activities

Ultima actualizare: 22.11.2013

În temeiul art.12 lit. d) al Legii energiei regenerabile nr. 160 din 12.07.2007, ANRE este abilitată să elibereze licenţe pentru producerea combustibilului regenerabil. ANRE va efectua această activitate în conformitate cu prevederile Legii nr.451 din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, utilizând, până la adoptarea Legii nr. 160 în redacţie nouă, prin analogie, condiţiile şi procedura de eliberare a licenţelor prevăzute de art.16 al Legii nr.123 din 23.12.2009 cu privire la gazele naturale. ANRE procedează astfel pentru că, în prezent, Legea nr.160, în vigoare, nu stabileşte condiţiile şi procedura de eliberare a licenţelor pentru producerea combustibilului regenerabil, precum şi termenul de valabilitate a acestora.

Taxa licenţei pentru producerea combustibilului regenerabil constituie 3250 de lei (art. 18 alin. (1) din Legea nr. 451 din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.)

În conformitate cu prevederile legilor menţionate mai sus, ANRE este în drept să iniţieze procedura de suspendare temporară şi de retragere a licenţei pentru producerea combustibilului regenerabil.

Notă:

În conformitate cu prevederile Legii nr.124 din 23.12.2009 cu privire la energia electrică şi ale Legii nr.451 din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, ANRE eliberează licenţe pentru producerea energiei electrice, care este produsă inclusiv din surse regenerabile de energie.

Conform art. 3 al Legii energiei regenerabile, energia electrică produsă din surse regenerabile de energie este energia electrică produsă la centralele care utilizează numai surse regenerabile de energie, precum şi o cotă a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie la centralele “hibrid”, care utilizează drept combustibil şi sursele tradiţionale de energie.

Condiţiile de eliberare a licenţei respective pot fi consultate pe site–ul ANRE, la compartimentul Piaţa energiei electrice.

Informaţie prezentată de Departamentul Juridic şi Licenţiere